2024 - MAYIS MECLİS KARARLARI
2024 - NİSAN MECLİS KARARLARI
2024 - ŞUBAT OLAĞANÜSTÜ MECLİS KARARLARI
2024 - ŞUBAT MECLİS KARARLARI
2024 - OCAK MECLİS KARARLARI