Misyon

Gönül gönüle vererek, çağın gerektirdiği çevreci yaklaşım ve akıllı şehircilik uygulamaları ile ulaşımdan sanayiye, tarımdan turizme her alanda sürdürülebilir hizmetler sunarak, kadim şehir Ayvacık’ değerleri ile yaşatmak.

İkelerimiz

  • Tarafsız
  • Katılımcı
  • Çevreye Duyarlı
  • Kent Tarihine ve Kültürüne Saygılı
  • Çözüm Odaklı
  • Şeffaf ve Hesap Verebilir
  • Sürdürülebilir
  • Verimli ve Kaliteli Hizmet Anlayışlı

Vizyon

Demokratik, katılımcı, şeffaf, hesap verebilir hizmet yaklaşımıyla tüm yurttaş ve paydaşlarına adil, etkin, verimli, erişilebilir, nitelikli ve sürdürülebilir politika ve programlar geliştirerek Ayvacık İlçesi’nin bölgesel ve ülkesel düzeyde örnek bir ilçe olmasını sağlamaktır. İnsanların yaşamaktan mutlu olduğu, kendilerini güvende hissettiği, kabiliyetlerini geliştirebildiği, çocuklarını geleceğin dünyasına hazırladığı; bilgeliğin, sanatın, tarihin turizmin odağı bir ilçe haline getirebilmektir.