Ayvacık Belediyesi

Zabıta İşlemleri

Zabıta İşlemleri

ZABITA, RUHSAT İŞLEMLERİ

 

Sıhhi Müessese işlemleri

Bakımından; İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İÇİN İSTENİLEN BELGELER 

                                            

Gerçek Kişisel

 1-Yarım Kapaklı Dosya -1 Adet Geniş Klasör

 2-Başvuru/Beyan Formu

3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4- 3 Adet Renkli Vesikalık Fotoğrafı

5- Vergi Levhası Fotokopisi

6-Esnaf ve Sanatkarlar Odası Kayıt Belgesi

7-Esnaf ve Sanatkar Sicil Tasdiknamesi

8-Ustalık veya Satış Elemanlığı Belgesi

9-Ticaret Odasına Kayıtlı Olanlardan - Ticaret Odası Ticaret Belgesi-

Ticaret Sicil Tasdiknamesi

10-İşyeri Açma Ruhsatı Harcı

Şirket veya Tüzel Kişiler Bakımından:

1- Kuruluş İlanı

2-Şirket Yetkilisinin İmza Sirküleri

3-Ticaret Odası Faaliyet Belgesi-Ticaret Sicil Tasdiknamesi

4-Şirket Yetkilisinin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Yer Bakımından:

1-İşyeri Kiralık ise Kira Sözleşmesi

2-Kiralık Değil ise Tapu Fotokopisi

3-Yapı Kullanım İzin Belgesi Sureti

4-Küçük Sanayi Sitesindeki  İşyerleri için

Site Yönetim Kurulundan Getirtilecek Uygun Yazısı

 

Gayri Müessese işlemleri

 

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI

 

 İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İÇİN İSTENİLEN BELGELER                                              

 

Gerçek Kişisel Bakımından;

1-Yarım Kapaklı Dosya -1 Adet Geniş Klasör

2-Başvuru/Beyan Formu

3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4- 3 Adet Renkli Vesikalık Fotoğrafı

5- Vergi Levhası Fotokopisi

6-Esnaf ve Sanatkarlar Odası Kayıt Belgesi

7-Esnaf ve Sanatkar Sicil Tasdiknamesi

8-Ustalık veya Satış Elemanlığı Belgesi

9-Ticaret Odasına Kayıtlı Olanlardan

 Ticaret Odası Ticaret Belgesi-

Ticaret Sicil Tasdiknamesi

10-İşyeri Açma Ruhsatı Harcı

 

Şirket veya Tüzel Kişiler Bakımından:

1- Kuruluş İlanı

2-Şirket Yetkilisinin İmza Sirküleri

3-Ticaret Odası Faaliyet Belgesi-

Ticaret Sicil Tasdiknamesi

4-Şirket Yetkilisinin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 

Yer Bakımından:

1-İşyeri Kiralık ise Kira Sözleşmesi

2-Kiralık Değil ise Tapu Fotokopisi

3-Yapı Kullanım İzin Belgesi Sureti

4-Küçük Sanayi Sitesindeki İşyerleri için

Site Yönetim Kurulundan Getirtilecek Uygun

 

Hafta Sonu Çalışma Ruhsatı

 

Gerekli Evraklar

İşyeri açma ruhsatı fotokopisi

Verilen formun doldurulması

Tahsilattan Borcu yoktur yazısı

Yatırılan harcın  dekontu

Gerekli evraklar tamamlandıktan sonra Belediyemiz Ruhsat birimine gelerek işlemler 1(Bir) iş günü içerisinde tamamlanmaktadır.

Hizmet Rehberi
64x64

Telefon Rehberi

Devamı...
64x64

Su Abone İşlemleri

Devamı...
64x64

Nikah İşlemleri

Devamı...
64x64

İmar-Ruhsat İşlemleri

Devamı...
64x64

Emlak İşlemleri

Devamı...
64x64

Zabıta İşlemleri

Devamı...

Başkanımız

baskan
Mesut BAYRAM
Ayvacık Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

Foto Galeri

  • AYVACIK GALERİ
  • BELEDİYE GALERİ

Videolar