Ayvacık Belediyesi

Emlak İşlemleri

Emlak İşlemleri

Emlak İşlemleri

EMLAK VERGISI TAHAKKUK İŞLEMLERI

Emlak vergisi; arazi, arsa ve bina için ödenmektedir. Bu tür taşınmazı olan bir vatandaş, emlak vergisi vermekle yükümlüdür. Emlak vergisi ödeyecek kişilerin, ilgili belediyelerin emlak vergisi birimine başvurmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında kişiler yanlarında taşınmaz ile ilgili olan tapuyu ya da tapu örneğini bulundurmalıdır. Tapusu ile ilgili birime giden şahıslar, her bir emlak türü için arazi, arsa veya bina gibi ayrı ayrı form ve beyanname doldurmak zorundadırlar. Bu beyannameler;  Arazi, Arsa, Bina Beyannameleridir.

 

Yeni Taşınmaz Edinen Kişiler İçin Emlak Vergisi Tarh ve Tahakkuku için Gerekli Evraklar

1. Edinmiş olduğu taşınmazın tapu fotokopisi

2. Kimlik Fotokopisi

3. Vergi Numarası, TC Kimlik Numarası

4. Taşınmazın Adresi, Tapu sahibinin ikamet adresi, telefonu

5. Varsa İskan Ruhsatı, Yapı Kullanım İzin Belgesi Fotokopisi.

6. Emlak Vergisi Bildirimi (Tapu, Yapı Kullanım İzin Belgesi ve Kimlik bilgilerine göre mükellef tarafından doldurulacak.)

7. Taşınmazın Edinim Tarihinden en az 1 yıl sonra beyanı veriliyorsa VUK 376. madde hükümlerine göre düzenlenecek Ceza İndirim Dilekçesi.

Taşınmazını Satan, Devreden Kişiler İçin Emlak Vergisi Mükellefiyetten Çıkış İşlemleri için Gerekli Evraklar

Vergi Numarası, TC Kimlik Numarası

Taşınmazı satanın ikamet adresi ve telefonu

Mükellefiyetten Çıkış Dilekçesi (Satan kişi tarafından yeni tapu bilgilerine göre doldurulacak)

Taşınmazı alan kişinin tapu fotokopisi veya Tapu sicil Müdürlüğünden alınmış söz konusu taşınmazın kime, hangi tarihte satıldığını gösterir belge.

Hizmet Rehberi
64x64

Telefon Rehberi

Devamı...
64x64

Su Abone İşlemleri

Devamı...
64x64

Nikah İşlemleri

Devamı...
64x64

İmar-Ruhsat İşlemleri

Devamı...
64x64

Emlak İşlemleri

Devamı...
64x64

Zabıta İşlemleri

Devamı...

Başkanımız

baskan
Mehmet Ünal ŞAHİN
Ayvacık Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

Foto Galeri

  • AYVACIK GALERİ
  • BELEDİYE GALERİ

Videolar

  • Depremzedeler evlerine kavuşuyor
  • 2004 ten günümüze Ayvacık
  • Ayvacık Deve Güreşleri Festivali
  • Ayvacık Bölgesinin Yöresel Ürünleri Tanıtıldı