Ayvacık Belediyesi

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMI SÖZLEŞMELERİ KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILMAKTA OLAN İŞÇİLERİN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA VEYA MAHALLİ İDARE ŞİRKETLERİNDE İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇİRİLMESİNE İLİŞKİN 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN GEÇİCİ 24 ÜNCÜ MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARINA DAİR TEBLİĞ GEREĞİ OLUŞTURULAN TESPİT KOMİSYONUNUN ÖN İNCELEME VE ESAS İNCELEMESİ NETİCESİNDE ŞARTLARI TAŞIDIĞI VE TAŞIMADIĞI TESPİT EDİLENLERE AİT SONUÇ RAPORU

Belediyemizden Duyurular

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMI SÖZLEŞMELERİ KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILMAKTA OLAN İŞÇİLERİN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA VEYA MAHALLİ İDARE ŞİRKETLERİNDE İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇİRİLMESİNE İLİŞKİN 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN GEÇİCİ 24 ÜNCÜ MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARINA DAİR TEBLİĞ GEREĞİ OLUŞTURULAN TESPİT KOMİSYONUNUN ÖN İNCELEME VE ESAS İNCELEMESİ NETİCESİNDE ŞARTLARI TAŞIDIĞI VE TAŞIMADIĞI TESPİT EDİLENLERE AİT SONUÇ RAPORU

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMI SÖZLEŞMELERİ KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILMAKTA OLAN İŞÇİLERİN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA VEYA MAHALLİ İDARE ŞİRKETLERİNDE İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇİRİLMESİNE İLİŞKİN 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN GEÇİCİ 24 ÜNCÜ MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARINA DAİR TEBLİĞ GEREĞİ OLUŞTURULAN TESPİT KOMİSYONUNUN ÖN İNCELEME VE ESAS İNCELEMESİ NETİCESİNDE ŞARTLARI TAŞIDIĞI TESPİT EDİLENLERE AİT SONUÇ RAPORU
 

S.NO ADI SOYADI T.C.KİMLİK NO ARŞİV ARAŞTIRMASI SONUCU İŞGAL ETTİĞİ GÖREV EĞİTİM DURUMU  
1 TUNA DOĞAN 47*******80 Arşiv Kaydına Rastlanmamıştır. Halkla İlişkiler Hizmetleri ÖNLİSANS  
2 AYKUT BİLİR 14*******32 Arşiv Kaydına Rastlanmamıştır. Halkla İlişkiler Hizmetleri LİSANS  
3 REMZİYE KUL 31*******36 Arşiv Kaydına Rastlanmamıştır. Halkla İlişkiler Hizmetleri LİSE  
4 MERAL ÇAKIR 21*******58 Sonucu Gelmedi. Halkla İlişkiler Hizmetleri ÖNLİSANS  
5 İSMAİL ORAN 37*******62 Arşiv Kaydına Rastlanmamıştır. Fen İşleri Hizmetleri ÖNLİSANS  
6 ÖZGÜR LALE 32*******04 Arşiv Kaydına Rastlanmamıştır. Fen İşleri Hizmetleri LİSE  
7 İSHAK YETİM 20*******40 Arşiv Kaydına Rastlanmamıştır. Fen İşleri Hizmetleri LİSE  
8 MUSTAFA EKEN 13*******14 Arşiv Kaydına Rastlanmamıştır. Fen İşleri Hizmetleri LİSE  
9 RECAİ YILMAZ 14*******36 Sonucu Gelmedi. Fen İşleri Hizmetleri İLKOKUL  
10 NEVZAT CAN 13*******90 Arşiv Kaydına Rastlanmamıştır. Fen İşleri Hizmetleri İLKOKUL  
11 NECDET ERDEM 13*******88 Arşiv Kaydına Rastlanmamıştır. Fen İşleri Hizmetleri İLKOKUL  
12 ENGİN DURMAZ 29*******68 Sonucu Gelmedi. Fen İşleri Hizmetleri ORTAOKUL-İLKÖĞRETİM  
13 İLYAS ÇOLAK 21*******16 Arşiv Kaydına Rastlanmamıştır. Fen İşleri Hizmetleri İLKOKUL  
14 İLYAS ARSLAN 13*******32 Arşiv Kaydına Rastlanmamıştır. Fen İşleri Hizmetleri İLKOKUL  
15 MUSTAFA ÖLMEZ 37*******74 Sonucu Gelmedi. Fen İşleri Hizmetleri ORTAOKUL-İLKÖĞRETİM  
16 ÇAĞATAY YAVAŞ 14*******56 Sonucu Gelmedi. Fen İşleri Hizmetleri LİSE  
17 EMRE AKYEL 32*******24 Sonucu Gelmedi. Fen İşleri Hizmetleri ORTAOKUL-İLKÖĞRETİM  
18 İSMAİL AVSEREN 14*******82 Arşiv Kaydına Rastlanmamıştır. Fen İşleri Hizmetleri İLKOKUL  
19 EMİN ÇEVİK 31*******94 Sonucu Gelmedi. Fen İşleri Hizmetleri İLKOKUL  
20 TAYFUN KESKİN 28*******16 Sonucu Gelmedi. Fen İşleri Hizmetleri LİSE  
21 ERKAN GÜNGÖR 25*******42 Arşiv Kaydına Rastlanmamıştır. Fen İşleri Hizmetleri İLKOKUL  
22 AHMET ÇELİK 19*******00 Arşiv Kaydına Rastlanmamıştır. Fen İşleri Hizmetleri İLKOKUL  
23 HASAN CAN 21*******24 Arşiv Kaydına Rastlanmamıştır. Fen İşleri Hizmetleri İLKOKUL  
24 HALİL İBRAHİM GÜVENDER 30*******24 Sonucu Gelmedi. Fen İşleri Hizmetleri LİSE  
25 BAYRAM TEKEBAŞ 19*******48 Arşiv Kaydına Rastlanmamıştır. Fen İşleri Hizmetleri ORTAOKUL-İLKÖĞRETİM  
26 NECMİ CEYLAN 19*******72 Arşiv Kaydına Rastlanmamıştır. Fen İşleri Hizmetleri LİSE  
27 TARIK GÜLER 20*******02 Arşiv Kaydına Rastlanmamıştır. Fen İşleri Hizmetleri ÖNLİSANS  
28 ALİ OSMAN ERİŞEN 14*******96 Arşiv Kaydına Rastlanmamıştır. Su Hizmetleri LİSE  
29 ÇİĞDEM KOCAMAN 10*******04 Arşiv Kaydına Rastlanmamıştır. Su Hizmetleri ÖNLİSANS  
30 SERDAR AKÇİN 29*******48 Sonucu Gelmedi. Deniz Hizmetleri LİSE  
31 GÖKHAN EROĞUL 33*******70 Arşiv Kaydına Rastlanmamıştır. Deniz Hizmetleri LİSE  
 
          20/11/2017 tarihli ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127'nci maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 ve geçici 24'üncü maddelerinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarında 04/01/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılanların sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin usul ve esaslar kapsamında, Ayvacık Belediye Başkanlığının 02.02.2018 tarih ve 583 sayılı yazısı ile oluşturulan Tespit Komisyonumuz aşağıda isimleri yazılı kişilerce üye tamsayısıyla toplanarak, yasal başvuru süresi içinde yapılan 32 (otuz iki) kişiye ait başvuru evrakları komisyonumuzca tek tek ön inceleme ve esas incelemeden geçirilmiş, yapılan incelemeler neticesinde yukarıda isim, soy isim, T.C. Kimlik numaraları ve eğitim durumları yazılı 31 (otuz bir) müracaat sahibinin [arşiv araştırması sonucu Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğünden henüz gelmemiş olan yukarıda bu durumu belirtilen (Sonucu Gelmedi) 10 (on) kişiden İl Emniyet Müdürlüğünden sonradan gelecek arşiv araştırması sonucu olumsuz olan (657 sayılı kanun 48'inci maddesi ve diğer mevzuat hükümleri gereği) olduğu takdirde komisyonumuz tekrar toplanarak bu kişi/kişiler hakkında son kararını verecek, bu kararın olumsuz olması halinde bu kişilerin sınav ve işçi statüsüne geçirilme işlemleri tamamlanmış olsa dahi süreç sonlandırılarak bu kapsamdan çıkarılacak ve geriye dönük bir hak talebi yolu kapalı olma şartı saklı kalmak koşulu ile] aranılan şartları taşıdığı tespit edilmiştir. Yukarıdaki komisyonumuzca tespit edilen isim listesinin Ayvacık Belediyesi internet sitesinde(canakkaleayvacik.bel.tr) ve belediye ilan panosunda ilan edilmesine, listenin yüklenici firmaya bildirilmesine ve listenin sınav kuruluna teslim edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.23.02.2018
 
 
 
 
KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMI SÖZLEŞMELERİ KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILMAKTA OLAN İŞÇİLERİN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA VEYA MAHALLİ İDARE ŞİRKETLERİNDE İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇİRİLMESİNE İLİŞKİN 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN GEÇİCİ 24'ÜNCÜ MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARINA DAİR TEBLİĞ GEREĞİ OLUŞTURULAN TESPİT KOMİYONU ÖN İNCELEME VE ESAS İNCELEME NETİCESİNDE ŞARTLARI TAŞIMADIĞI TESPİT EDİLENLERE AİT SONUÇ RAPORU
 
 
S.NO ADI SOYADI T.C.KİMLİK NO ARŞİV ARAŞTIRMASI SONUCU İŞGAL ETTİĞİ GÖREV EĞİTİM DURUMU
1 MURAT TUNÇ 10*******50 Sonucu Gelmedi. Fen İşleri Hizmetleri ORTAOKUL-İLKÖĞRETİM
 
 
          20/11/2017 tarihli ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127'nci maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 ve geçici 24'üncü maddelerinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarında 04/01/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılanların sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin usul ve esaslar kapsamında, Ayvacık Belediye Başkanlığının 02.02.2018 tarih ve 583 sayılı yazısı ile oluşturulan Tespit Komisyonumuz aşağıda isimleri yazılı kişilerce üye tamsayısıyla toplanarak, yasal başvuru süresi içinde yapılan 32 (otuz iki) kişiye ait başvuru evrakları komisyonumuzca tek tek ön inceleme ve esas incelemeden geçirilmiş, yapılan incelemeler neticesinde yukarıda isim, soy isim, T.C. Kimlik numarası ve eğitim durumu yazılı müracaat sahibinin adli sicil ve adli sicil arşiv kayıtlarında yapılan esas incelemede 657 sayılı Devlet Memurları  Kanunu  48'inci  maddesinin  A  bendinin  5  numaralı  alt  bendinde  belirtilen  şartları taşımadığı (657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 48'inci maddesinin A bendinin 8 numaralı alt bendi gereği Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğünden yapılması istenen "Arşiv Araştırması" sonucu henüz gelmemiştir.) tespit edildiğinden itiraz yolu saklı kalmak koşulu ile komisyonumuzca tespit edilen isim listesinin Ayvacık Belediyesi internet sitesinde(canakkaleayvacik.bel.tr) ve belediye ilan panosunda ilan edilmesine, listenin yüklenici firmaya bildirilmesine ve listenin sınav kuruluna teslim edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.23.02.2018                                                                                                                                                                                       
 

KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

2019 yılı bayram mesajı

DEVAMI

Mevlit Kandili

DEVAMI

Başkanımız

baskan
Mehmet Ünal ŞAHİN
Ayvacık Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

Foto Galeri

  • AYVACIK GALERİ
  • BELEDİYE GALERİ

Videolar

  • Depremzedeler evlerine kavuşuyor
  • 2004 ten günümüze Ayvacık
  • Ayvacık Deve Güreşleri Festivali
  • Ayvacık Bölgesinin Yöresel Ürünleri Tanıtıldı