Ayvacık Belediyesi

Ayvacık Belediyesi 03.03.2016 Meclis Kararları

Belediye Meclis Kararları

Ayvacık Belediyesi 03.03.2016 Meclis Kararları

Belediyemiz meclisi 5393 sayılı Belediye kanunun 21. maddesi hükümlerine göre başkanlikça hazırlanan ve 24.02.2016 tarih ve 571 sayılı yazı ile tebliğ edilen 2016 mart ayı meclis toplantısına ait gündem konularının görüşülmesi için Meclisimiz ,Belediye Baikanı Mehmet Ünaş ŞAHİN  başkanlğında üyeler;recep ŞAHİN,Nazmi TOK,Münevver Erdem YAŞAR,İbrahim SEZGİN,Mustafa TOK,Muharrem ŞAHİN,Nurettin ÇELEN,Halil İbrahim ÇELİK,ve Şerife TÜRKER 'den müteşşekk, toplanarak aşagıdaki kararları almıştır.
 
KARAR NO 14;İmar Komisyon raporu,
 
1-PİN;UİP_1861,70 kodlu ,İlçemiz hamdibey mahallesi ,çataltaş mevki,mezbaha caddesi 213 ada ,1 parselde Belediyemiz adına kayıtlı imar planında Belediye Mezbahanesi olarak planlanan ve evvelce itfaiye hizmet binası  alanı olarak hizmet veren binanın yıkılması ve itfaiye hizmetlerinin yeni yerleşkesinde faliye başladığından parsel boşta kalmıştır,söz konusu parselin imar durumunun ayrık bahçeli nizam 4 kat Ticaret +Konut yapılaşma koşullu TAKS;0.40 ve KAKS:1.60 emsali olacak şekilde imar planında gerekli tadilatın yapılması.
 
KARAR NO 15;5393 sayılı belediye kanunun24 maddesi hükümlerine göre gelen 2 adet imar planı talebinin imar komisyonuna havalesine ,
 
KARAR NO 16;Atatürk kültür parkındaki heykelin yenilenmesine Atatürk asker ve bir kadından oluşan yeni heykelin dikilmesi,heykel yerinin Belediyemiz garaj tarafına konuşlanması ,zeminde düzenlenme yapılanmasına,
 
KARAR NO 17;02.09.2014 tarih ve 2104/74 sayılı meclis kararımız doğrultusunda ,Belediyemiz deniz suyu temizliği ,imar kaçak yapı ,çevre temizliği ve önündeki yangın tertibatı ile deniz yangınlarında kullanılmakta olan yunus2 deniz botunu ,5393 sayılı Belemaddesi hükümlerine göre Belediye kanunun 85-b hükümlerine göre devir alınmasına,
 
KARAR NO 18;İlçemiz fatih mahallesi Ezine caddesi 126 ada,3 parselde,1328.88 metrekare miktarındaki eski hapishane binası ve artsını arsasının Belediyemize Kültür merkezi ve Sergi salonu yapılmak üzere ,Ceza ve Tevkif evleri genel Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında imzalan protokol  hükümleri doğrultusunda gerekli düzenlenmenin yapılabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanunun 75. maddesi hükümlerine göre İlçemiz Fatih mahallesi ,Ezine caddesi,126 ada,3 parselde ,1328,00 metrekare  miktarındaki eski hapishane binası ve arsasının Maliye Hazinesinden tahsisinin alınmasına veya taşınmazının Belediyemiz adına devir alınmasına.
 
KARAR NO 19 ;Mahalli idareler hizmet derneği tarafından düzenlenen ve Washington ,Dc deki en büyük su hizmeti veren şirketi Districh Of Colomdia Water end Sewer Authority Genel Müdürlüğün daveti üzerine içme suyu arıtma ve atık su geri kazanım tesislerinin akademik kişiler nezaretinde tetkik ve inceleme gezisine ve ayrıca District  of caolonbia Water and Sewer Authority 'nin genel müdürü ile fikir alış verişi kapsamında ,11 gün 10 gece olarak yapılan bu davete Belediye Başkanımız mehmet Ünal ŞAHİN 'nin 6245 saylı Harcırah Kanununa göre ' yol ve yövmiye' 'lerinin Belediyemiz bütçesinden karşılanmak üzere görevli olarak gönderilmesine.
 
KARAR NO 20; Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli idare birlikleri Norm Kadro ilke ve standartlartına ilişkin 11. maddesi hükümlerine göre Belediyemiz norm kadro çizelgesinde dolu durumdaki 11 derece itfaiye eri  kadrosunun  iptal edilerek yerine 7 derecede itfaiye eri kadrosunun ihdası ,boş durumdaki 11 derecede itfaiye eri kadrosunun iptal edilerek yerine 5 derece itafiye eri kadrosunun  ihadasına ,
 
KARAR NO 21 ;5393 sayılı Belediye kanunun 75 maddesi hükümleri doğrultusunda Akdeniz Üniversitesi Gerentoloji bölümü öğretim üyesi Prof.Dr.İsmail TUFAN ,Avusturalya melbourne üniversitesi emekli öğretim üyesi Prof.Dr. Terence Seedman,Hollanda Humanistic Studies Üniversiyesi Öğretim üyesi Prof.Dr. Jaan BAARS ,Dinar Belediye Başkanlığı ,Ulısal Yaşlılık konseyi ,Ulusal Sosyal ve uygulanmalı Gerentoloji derneği işbirliği ile Assos da düzenlenecek 'Yaşlılık ve Etik' konulu sempozyuma  belediyemizinde bütçesinden harcama yapılmasına ,oy birliği ile karar verilerek toplantı sona erdirildi.
 

KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

Ayvacık Belediye Başkanlığı 04-06-2018 Meclis Karar Özeti

T.C.
ÇANAKKALE
Ayvacık Belediye Başkanlığı
 
 
 
AYVACIK BELEDİYE MECLİSİNİN 04.06.2018 TARİH VE 38 ve 39 SAYILI KARAR ÖZETLERİDİR.
 
 
 
Belediyemiz meclisi 5393 sayılı Belediye kanununun 21’inci maddesi hükümlerine göre başkanlıkça hazırlanan ve 29.05.2018 tarih ve 2701 sayılı yazı ile tebliğ edilen 2018 Haziran ayı meclis toplantısına ait gündem konularının görüşülmesi için meclisimiz Belediye meclis toplantı salonunda, Belediye Başkanı Mehmet Ünal ŞAHJİN başkanlığında, üyeler; Münevver ERDEM YAŞAR, Recep ŞAHİN, İbrahim SEZGİN, Nazmi TOK, Şerife TÜRKER ve Halil İbrahim ÇELİK’ ten müteşekkiltoplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
 
KARAR NO 38: Belediyemizce İlçemizin çeşitli noktalarında düzenlenen atık döküm sahalarına inşaat, bahçe, işyeri ve meskenlerden çıkan hafriyat, moloz ve diğer atıkların vatandaşlarca veya kurumlarca dökülmesi halinde, 10 teker kamyondan 50,00-TL 12 teker kamyonlardan 70,00-TL ve büyük Tırlardan ise 100,00-TL olarak, Şantiyelerin evsel atıklarının alınması taleplerinde ise şantiyelerden en fazla ayda 8 defa alınması şartı ile aylık 250,00-TL olarak, 5393 saylı Belediye Kanununun 18/f maddesi hükümlerine göre belirlenmesine,
KARAR NO 39: Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin Ödenek Kullanımı ve Bütçede Yapılacak Değişiklikler Bölümünün 36. Maddesi gereği 2018 mali yılı bütçesinde ödenekler arası aktarımda bulunulmasına ve aşağıda belirtildiği şekilde ödenek kalemi açılmasına, 
 
05 DİĞER GELİRLER
05.02 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
05.02.04 Kamu Harcamalarına Katılma Payı
05.02.04.51 Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı         : 10.000,00 TL
05.02.04.52 Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı            : 12.000,00 TL
 
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER
04.05 Proje Yardımları
04.05.01 Cari
04.05.01.01 Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları: 130.000,00 TL Oy birliğiyle karar verilerek toplantı sona erdirilmiştir.
 
 
Mehmet Ünal ŞAHİN                       Münevver ERDEM YAŞAR            İbrahim SEZGİN
Başkan                                               Kâtip Üye                                          Kâtip Üye

DEVAMI

Ayvacık Belediyesi 04-05-2018 Meclis Karar Özeti

 

T.C.
ÇANAKKALE

Ayvacık Belediye Başkanlığı
 
 
 
AYVACIK BELEDİYE MECLİSİNİN 04.05.2018 TARİH VE 35, 36 ve 37 SAYILI KARAR ÖZETLERİDİR.
 
 
 
Belediyemiz meclisi 5393 sayılı Belediye kanununun 21’inci maddesi hükümlerine göre başkanlıkça hazırlanan ve 30.04.2018 tarih ve 2121 sayılı yazı ile tebliğ edilen 2018 Mayıs ayı meclis toplantısına ait gündem konularının görüşülmesi için meclisimiz Belediye meclis toplantı salonunda, Belediye Başkanı Mehmet Ünal ŞAHJİN başkanlığında, üyeler; Münevver ERDEM YAŞAR, Recep ŞAHİN, İbrahim SEZGİN, Nazmi TOK, Muharrem ŞAHİN,  Şerife TÜRKER ve Halil İbrahim ÇELİK’ ten müteşekkil toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
 
KARAR NO 35:
1- PİN:UİP-1861,114 kodlu, Belediyemizce İlbank A.Ş.’ ne verilen yetki çerçevesinde banka tarafından hazırlanan; İlçemiz merkez ve Mücavir Alanlarımızı kapsayan imar planları 05/01/2018 tarih ve 2018/12 sayılı karar ile onaylanarak İlbank A.Ş.’ ye gönderilmiştir. Banka tarafından işlem süreci tamamlanarak son nihai paftalar Belediyemize ulaşmıştır. Hazırlanan bu planların 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24’ ncü maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 8’ nci maddesi ve imar planı değişikliklerinde uyulacak esaslar çerçevesinde değerlendirilmiş ve vatandaşlar tarafından Belediyemize verilen plan üzerinde düzeltme talepleri ile birlikte onaylanmasına:
Talep-1: Belediyemiz Mücavir Saha içerisinde bulunan Ahmetçe köyünün hemen üst tarafında bulunan 4 paftadan oluşan (İ16c-20c-4c, İ16c-20c-3d, İ16c-25b-1b, İ16c-25b-2a) paftalarının bu çalışma kapsamından çıkarılmasına ve yine Kayalar ve Paşaköy Mücavir saha içerisinde bulunan 5 paftadan oluşan (İ16c-25a-1a, İ16c-25a-1b, İ16c-25a-1d, İ16c-22b-4a, İ16-22b-4b) paftalarda yapılaşma kat adedi 3 kat verilmiştir. Bu bölgelerde kat adedinin 2 kat olarak düzeltilmesine,
Talep-2: Ümmühan Mahallesi, Yarıştepe mevkiinde, 65 ada, 18 parselde Sadet SEÇER adına kayıtlı parselin imar planına alınması hususunda kurum görüşleri olumlu şekilde tamamlanmıştır. İlbank A.Ş. tarafından parselin olduğu alan ve çevresi imar planı sınırı içine dahil edilmiş olup mal sahiplerince arazinin aşırı eğimli olduğu kısımlardaki yol ve yeşil alan düzenlemesi uygun görülmüş olup hazırlanan plan düzeltme teklifinin imar planına işlenmesi için İlbank A.Ş.’ ye gönderilmesine,
Talep-3: Ümmühan Mahallesi, 54 ada, 14 ve 19 parsel sahiplerinin Belediyemize vermiş olduğu dilekçe değerlendirilmiş olup; yeni imar planında 14 parselin Bitişik Nizam yapılaşma koşulundan Ayrık Bahçeli Nizam yapılaşmaya dönüşmesi ve 19 parselin Bitişik Nizam 4 kat yapılaşmadan Blok Nizam 2 kat yapılaşmaya dönüşmüştür. Parsellerin evvelce sahip olduğu Bitişik Nizam 4 kat Ticaret+Konut yapılaşma hakkının tekrar verilmesi uygun görülmüş olup yapılan düzeltmenin İlbank A.Ş.’ ne gönderilmesine,
Talep-4: Hamdibey Mahallesi 48 ada’ nın son imar planında Ayrık Bahçeli Nizam yapılanma koşullu imar hakkı verilmesi ve bu durumun ada içindeki parsel sahiplerinin mağdur olduklarına dair verdikleri dilekçeler incelenmiş olup bu imar adasının eski yapılanma koşulu olan bitişik nizam yapılanma hakkının verilmesine ve kat yükseklikleri yeni plandaki gibi aynen korunmasına,
Talep-5: Hamdibey Mahallesi 118 ada’ nın son imar planında kat adedinin 5 kattan iki kata düşürüldüğünden ada içinde parseli olan parsel sahiplerinin Belediyemize yapmış oldukları itiraz incelenmiştir. Bu imar adasının eski imar hakkı olan Bitişik Nizam 5 kat Ticaret+Konut yapılaşma hakkının verilmesine,
Talep-6: Ümmühan Mahallesi, Gürel Yapı İnş.Ltd.Şti. adına kayıtlı 154 ada’ 8 ve 9 parsellerde kayıtlı parsellerin imar planı üzerinde TAKS, KAKS değerleri gösterilmediğinden söz konusu imar adasının 4 kat yapılaşma hakkı aynı kalmak üzere TAKS:0.40 ve KAKS:1.60 olarak yapılaşma hakkı verilmesine.
2- PİN:NİP-31471 ve PİN:UİP-31472 kodlu, Ahmetçe köyü, 261 ada 7 parselde Mustafa Selim TÜRKCAN adına kayıtlı taşınmaz için hazırlattırılan eko turizm dosyasının onanmasına,
3- İlçemiz topoğrafik yapı olarak genelde eğimli konumda olduğundan yeni hazırlanan plan notlarında belirtilen sayfa-39 “Bodrum Katlar Hakkında Hususlar” başlıklı plan notunun uygulanabilirliği hususunda Belediyemize yapılan itirazlar değerlendirilmiş ve uygulanması konusunda sıkıntılar yaşanacağından bu maddenin plan notundan çıkarılmasına, İlbank A.Ş. tarafından hazırlanan planda Kayalar Köyünde kat âdetinin 2 kat olacak şekilde gerekli değişikliklerin yapılmasına,
Yapılan açık oylama sonucunda oturuma katılan üyelerden Halil İbrahim ÇELİK çekimser oyuna karşılık diğer üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
KARAR NO 36: 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi hükümlerine göre, Belediyemizce Gemedere çayı mevkiindeki Belediyemize ait taşınmaz üzerinde 20 – 29 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek hayvan ve emtia panayırına gelen esnaflardan kapladıkları yer nedeni ile panayır yeri girişindeki lokantacılar ve berberler sırasının panayır süresinde her peronun ücreti geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 150,00-TL bunun haricindeki bütün peronların fiyatı 130,00-TL olarak uygulanmasına, 
Ayrıca İlçemiz sınırları içinde yapımı devam eden Tünel inşaatı yüklenicisinin talebi üzerine şantiyede oluşan çöplerin Belediyemizce alınmasına, bu hizmet karşılığında talep sahibi Kolin – Kalyon Çanakkale Tünel Yapım Adi Ortaklığından aylık 500,00-TL. KDV dahil ücret belirlenmesine,
 
KARAR NO 37 : 5393 sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi hükümlerine göre Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan ve Başkanlıkça Encümene sunulan 2017 mali yılı İdari ve Kesin Hesabı, Encümende görüşülerek, Encümence de usulsüz bir işleme rastlanmadığından 30.04.2018 tarih ve 43 sayılı Encümen kararı ile de meclise havale edilen,
 
2017 mali yılı İdari ve Kesin Hesabının 14365966,91-TL gider, 15167708,35-TL gelir şeklinde, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesine göre kabul edilerek  oy birliğiyle toplantı sona erdirildi.
 
 
Mehmet Ünal ŞAHİN                       Münevver ERDEM YAŞAR            İbrahim SEZGİN
Başkan                                               Kâtip Üye                                          Kâtip Üye
 
 

DEVAMI

Başkanımız

baskan
Mehmet Ünal ŞAHİN
Ayvacık Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

Foto Galeri

  • AYVACIK GALERİ
  • BELEDİYE GALERİ

Videolar

  • 2018 Mart Ayvacık Panayırı
  • Ayvacık Belediyesi 2018 Tanıtım Filmi
  • Tarihin Başlangıçı Ayvacık Belgeseli
  • Ayvacıktaki depremzedelerin evleri yapılmaya başlandı...