Ayvacık Belediyesi

Ayvacık Belediyesi 03.03.2016 Meclis Kararları

Belediye Meclis Kararları

Ayvacık Belediyesi 03.03.2016 Meclis Kararları

Belediyemiz meclisi 5393 sayılı Belediye kanunun 21. maddesi hükümlerine göre başkanlikça hazırlanan ve 24.02.2016 tarih ve 571 sayılı yazı ile tebliğ edilen 2016 mart ayı meclis toplantısına ait gündem konularının görüşülmesi için Meclisimiz ,Belediye Baikanı Mehmet Ünaş ŞAHİN  başkanlğında üyeler;recep ŞAHİN,Nazmi TOK,Münevver Erdem YAŞAR,İbrahim SEZGİN,Mustafa TOK,Muharrem ŞAHİN,Nurettin ÇELEN,Halil İbrahim ÇELİK,ve Şerife TÜRKER 'den müteşşekk, toplanarak aşagıdaki kararları almıştır.
 
KARAR NO 14;İmar Komisyon raporu,
 
1-PİN;UİP_1861,70 kodlu ,İlçemiz hamdibey mahallesi ,çataltaş mevki,mezbaha caddesi 213 ada ,1 parselde Belediyemiz adına kayıtlı imar planında Belediye Mezbahanesi olarak planlanan ve evvelce itfaiye hizmet binası  alanı olarak hizmet veren binanın yıkılması ve itfaiye hizmetlerinin yeni yerleşkesinde faliye başladığından parsel boşta kalmıştır,söz konusu parselin imar durumunun ayrık bahçeli nizam 4 kat Ticaret +Konut yapılaşma koşullu TAKS;0.40 ve KAKS:1.60 emsali olacak şekilde imar planında gerekli tadilatın yapılması.
 
KARAR NO 15;5393 sayılı belediye kanunun24 maddesi hükümlerine göre gelen 2 adet imar planı talebinin imar komisyonuna havalesine ,
 
KARAR NO 16;Atatürk kültür parkındaki heykelin yenilenmesine Atatürk asker ve bir kadından oluşan yeni heykelin dikilmesi,heykel yerinin Belediyemiz garaj tarafına konuşlanması ,zeminde düzenlenme yapılanmasına,
 
KARAR NO 17;02.09.2014 tarih ve 2104/74 sayılı meclis kararımız doğrultusunda ,Belediyemiz deniz suyu temizliği ,imar kaçak yapı ,çevre temizliği ve önündeki yangın tertibatı ile deniz yangınlarında kullanılmakta olan yunus2 deniz botunu ,5393 sayılı Belemaddesi hükümlerine göre Belediye kanunun 85-b hükümlerine göre devir alınmasına,
 
KARAR NO 18;İlçemiz fatih mahallesi Ezine caddesi 126 ada,3 parselde,1328.88 metrekare miktarındaki eski hapishane binası ve artsını arsasının Belediyemize Kültür merkezi ve Sergi salonu yapılmak üzere ,Ceza ve Tevkif evleri genel Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında imzalan protokol  hükümleri doğrultusunda gerekli düzenlenmenin yapılabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanunun 75. maddesi hükümlerine göre İlçemiz Fatih mahallesi ,Ezine caddesi,126 ada,3 parselde ,1328,00 metrekare  miktarındaki eski hapishane binası ve arsasının Maliye Hazinesinden tahsisinin alınmasına veya taşınmazının Belediyemiz adına devir alınmasına.
 
KARAR NO 19 ;Mahalli idareler hizmet derneği tarafından düzenlenen ve Washington ,Dc deki en büyük su hizmeti veren şirketi Districh Of Colomdia Water end Sewer Authority Genel Müdürlüğün daveti üzerine içme suyu arıtma ve atık su geri kazanım tesislerinin akademik kişiler nezaretinde tetkik ve inceleme gezisine ve ayrıca District  of caolonbia Water and Sewer Authority 'nin genel müdürü ile fikir alış verişi kapsamında ,11 gün 10 gece olarak yapılan bu davete Belediye Başkanımız mehmet Ünal ŞAHİN 'nin 6245 saylı Harcırah Kanununa göre ' yol ve yövmiye' 'lerinin Belediyemiz bütçesinden karşılanmak üzere görevli olarak gönderilmesine.
 
KARAR NO 20; Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli idare birlikleri Norm Kadro ilke ve standartlartına ilişkin 11. maddesi hükümlerine göre Belediyemiz norm kadro çizelgesinde dolu durumdaki 11 derece itfaiye eri  kadrosunun  iptal edilerek yerine 7 derecede itfaiye eri kadrosunun ihdası ,boş durumdaki 11 derecede itfaiye eri kadrosunun iptal edilerek yerine 5 derece itafiye eri kadrosunun  ihadasına ,
 
KARAR NO 21 ;5393 sayılı Belediye kanunun 75 maddesi hükümleri doğrultusunda Akdeniz Üniversitesi Gerentoloji bölümü öğretim üyesi Prof.Dr.İsmail TUFAN ,Avusturalya melbourne üniversitesi emekli öğretim üyesi Prof.Dr. Terence Seedman,Hollanda Humanistic Studies Üniversiyesi Öğretim üyesi Prof.Dr. Jaan BAARS ,Dinar Belediye Başkanlığı ,Ulısal Yaşlılık konseyi ,Ulusal Sosyal ve uygulanmalı Gerentoloji derneği işbirliği ile Assos da düzenlenecek 'Yaşlılık ve Etik' konulu sempozyuma  belediyemizinde bütçesinden harcama yapılmasına ,oy birliği ile karar verilerek toplantı sona erdirildi.
 

KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

Ayvacık Belediyesi 05-09-2017 Meclis Karar Özet

AYVACIK BELEDİYE MECLİSİNİN 05.09.2017 TARİH VE 76, 77 VE 78 SAYILI KARAR ÖZETLERİDİR.
 
Belediyemiz meclisi 5393 sayılı Belediye kanununun 21’inci maddesi hükümlerine göre başkanlıkça hazırlanan ve 25.08.2017 tarih ve 2777 sayılı yazı ile tebliğ edilen 2017 Eylül ayı meclis toplantısına ait gündem konularının görüşülmesi için meclisimiz Belediye meclis toplantı salonunda, Belediye Başkanı Mehmet Ünal ŞAHJİN başkanlığında, üyeler;  Nazmi TOK, Recep ŞAHİN, İbrahim SEZGİN, Muharrem ŞAHİN ve Halil İbrahim ÇELİK’ ten müteşekkil toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
 
KARAR NO 76: İmar Komisyon raporu;
 
1-         İlçemiz, Ümmühan Mahallesi, Kocakuyu Sokak’ ta İsmail KARABULUT adına kayıtlı, 154 ada, 1 parselde bulunan taşınmaz Belediyemiz onanlı imar planlarında 30L-4D paftasında kalmaktadır. Parselin imar planına göre 235 m2 si yeşil alanda, 285 m2 si de imar yolunda kalmaktadır. Söz konusu parselde yol ve yeşil alandan geriye vatandaşa ait bir yer kalmadığından parselin tamamının kamulaştırılmasına,
 
KARAR NO 77: 5393 sayılı Belediye Kanununun 81. maddesi hükümlerine göre, Yuvarlak İki sütun, üst bölümünde Ayvacık Belediyesi, Alt bölümde 1876 kuruluş yılı yazılı ve bu tarihin iki tarafında Sarı renkte Ayva, Siyah renkte Zeytin resimleri, Ortası Turuç ren üzerine Beyaz Ayvacık Belediyesinin Baş harflari ve tarihi sütün ile halı motifinin yer aldığı amblemin seçilerek kararımızın kesinleşmesinden itibaren bu amblemin (Logo) kullanılmasına, resmi kurumlara gerekli bildirimlerin yapılmasına, Amblemin tescil ettirilmesine,
 
 KARAR NO 78 : 5393 sayılı Belediye Kanununun 85/b maddesi hükümlerine göre, Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mezarlıklar Daire Başkanlığı Mezarlıklar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ait 34 VY 9450 plakalı morg aracının satın alınmasına,  oy birliğiyle karar verilerek toplantı sona erdirildi.
 
Mehmet Ünal ŞAHİN                       Münevver ERDEM YAŞAR            İbrahim SEZGİN      
          Başkan                                                  Kâtip Üye                               Kâtip Üye
                                                            (Toplantıya Katılmadı)

 
 
 
 

DEVAMI

Ayvacık Belediyesi 04-08-2017 Meclis Karar Özeti

AYVACIK BELEDİYE MECLİSİNİN
04.08.2017 TARİH VE 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, ve 75 SAYILI KARAR ÖZETLERİDİR.
 
Belediyemiz meclisi 5393 sayılı Belediye kanununun 21’inci maddesi hükümlerine göre başkanlıkça hazırlanan ve 27.07.2017 tarih ve 2170 sayılı yazı ile tebliğ edilen 2017 Ağustos ayı meclis toplantısına ait gündem konularının görüşülmesi için meclisimiz Belediye meclis toplantı salonunda, Belediye Başkanı Mehmet Ünal ŞAHJİN başkanlığında, üyeler; Münevver ERDEM YAŞAR, Nazmi TOK, Recep ŞAHİN, İbrahim SEZGİN, Mustafa TOK, Muharrem ŞAHİN,  Şerife TÜRKER ve Halil İbrahim ÇELİK’ ten müteşekkil toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
 
KARAR NO 66: İmar Komisyon raporu;
 
1-      PİN:NİP-27232 ve PİN:UİP-27233 kodlu, Belediyemiz Mücavir Alan sınırlarında bulunan, İlçemiz, Ahmetçe Köyü, 288 ada, 122 nolu parselde Özgür GENLİ adına kayıtlı taşınmaz için hazırlatılan ekoturizm amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının onaylanmasına,
 
2-      PİN:UİP-1861,111 kodlu, İlçemiz, Ümmühan Mahallesi, 143 ada, 14, 15, 16 ve 17 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazlar 09/06/2006 tarih ve 25 sayılı Meclis Kararı ile otopark olarak planlanmıştır. Bahse konu taşınmazların Otopark amaçlı kamulaştırılmalarına,
 
KARAR NO 67: 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi hükümlerine göre, İlçemiz Hamdibey Mahallesinde eski İtfaiye binası yeri sıcak asfalt ile düzenlenmiş yerde düğün eğlenceleri, bu taşınmazın karşısında da Belediyemizce satın alınan taşınmaz üzerinde de düğün yemeği verilmesi halinde günlük 50,00-TL ücret alınmasına,
 
KARAR NO 68 : 21 Eylül 2017 tarihinde İlçemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıldönümü kutlama törenlerinin kutlama komitesinin kararı doğrultusunda kutlanması, program dahilinde Ulusal ve Uluslararası yarışmalar düzenlenmesi, konserler, sergiler vb. etkinlikler düzenlenmesine, programlar dahilinde gerekli olan hizmet alımlarının yapılması, ses ve müzik sistemlerinin yaptırılması, sanatçı tutulması, kutlama törenleri çerçevesinde dış Ülkelerden İlçemize gelen misafirlerin iaşe ve konaklama, ulaşımlarının sağlanmasına, 
 
KARAR NO 69: Belediyemizce ve İlbank A.Ş. ye İlçe merkezi ve mücavir alanların imar planları yeniden yapılmakta ve sayısal olarak imar planlarımız hazırlanmaktadır. Bu hazırlanan planlar uygulamaya geçtikten sonra en az hata ile modern bir şehir planlaması yapılabilmesi amacı ile gelişen ve değişen Kanun, Yönetmelik vb. her türlü hukuki bilgiye sahip, konusunda uzman bir gruptan hizmet alınmasına, Belediyemizin imar uygulamalarının denetlenmesine, gerektiğinde imar uygulamaları ile ilgili bu gruptan görüş alınmasına, 
 
KARAR NO 70: 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/p ve 74. Maddeleri hükümleri doğrultusunda, Bulgaristan Cumhuriyeti, Kırcali İli, Kirkovo İlçesi, Dülitsa/Ayvacık Köyü Muhtarlığının 20.07.2017 tarih ve 1235 sayı ile kayıt altına alınan dilekçesinde belirtildiği üzere; Spor Sahası, Camii tadilatı, Morg ünitesi ve oyun alanı gibi yardım taleplerinin Belediyemiz bütçesi ölçüsünde karşılanmasına,
 
KARAR NO 71: 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesi hükümleri doğrultusunda, Belediyemiz ve İlçe Tapu Müdürlüğü arasında protokol imzalanmasına, protokolün imzalanması için Belediye Başkanı Mehmet Ünal ŞAHİN e yetki verilmesine, Protokol tarihinden önceki tüm projelerin dijital ortama aktarılması için Belediyemizce hizmet alımı yapılmasına, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün kabul etmesi halinde hizmet alımı ihalesini yapmak üzere bu kuruma ihale yapma yetkisi verilmesine, Protokol tarihinden sonraki projelerin dijital ortama aktarılması için gerekli çalışmaların yapılmasına,
 
KARAR NO 72: İlçemiz Ümmühan Mahallesi, Kocakuyu Sokakta, 154 ada, 1 parselde, 519,00 m2 miktarındaki arsa vasıflı taşınmaz, Belediyemiz mevcut onanlı imar planına göre imar yolunda ve bir kısmı da dere yatağında kaldığından taşınmazın kamulaştırılması talebinin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi hükümlerine göre imar komisyonuna havalesine,
 
KARAR NO 73: 5393 sayılı Belediye Kanununun 85/b maddesi hükümlerine göre, Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı 12.05.2017 tarih ve 500 sayılı kararı ile bedelsiz olarak Man marka 1999 model bir adet Otobüsün alınmasına, Devir işlemlerinin yapılması için Belediyemiz personeli Volkan SONER in görevlendirilmesine,
 
KARAR NO 74 : 5393 sayılı Belediye Kanununun 14/b maddesi hükümlerine göre, 2017 – 2018 sezonu için Ayvacık Ümmühan Hatun Spor Kulübüne 25000,00-TL ve Ayvacık Belediye Spor Kulübüne 25000,00-TL nakdi yardım yapılmasına,
 
KARAR NO 75 : Venedik/Verona Belediye Başkanlığının daveti üzerine; 06 – 11 Eylül 2017 tarihleri arasında 6 gün 5 gece olarak düzenlenen, İtalya imar, şehircilik ve Belediye Hizmetleri inceleme ve tekti gezisine (Venedik, Floransa ve Rama) Belediye Başkanımız Mehmet Ünal ŞAHİN ve Belediye meclis üyelerimiz Münevver ERDEM YAŞAR, İbrahim SEZGİN, Recep ŞAHİN, Nazmi TOK, Mustafa TOK, Muharrem ŞAHİN, Şerife TÜRKER ve Halil İbrahim ÇELİK  olmak üzere Belediyemizden 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre; yol + yevmiye’lerinin Belediye bütçesinden karşılanmak üzere görevli olarak gönderilmelerine,  oy birliğiyle karar verilerek toplantı sona erdirildi.
 
Mehmet Ünal ŞAHİN                       Münevver ERDEM YAŞAR            İbrahim SEZGİN      
         Başkan                                               Kâtip Üye                                 Kâtip Üye

 
 
 
 

DEVAMI

Başkanımız

baskan
Mehmet Ünal ŞAHİN
Ayvacık Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

Foto Galeri

  • AYVACIK GALERİ
  • BELEDİYE GALERİ

Videolar

  • Ayvacıktaki depremzedelerin evleri yapılmaya başlandı...
  • 2017 03 09 ÇANAKKALE AYVACIK DEVE GÜREŞLERİ 1 PART
  • AYVACIK KAPILARINI TARİH VE DOĞASEVERLERE AÇIYOR
  • Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal ŞAHİN Röportajı