Ayvacık Belediyesi

Ayvacık Belediyesi 02.08.2016 Meclis Karar Özeti

Belediye Meclis Kararları

Ayvacık Belediyesi 02.08.2016 Meclis Karar Özeti

AYVACIK BELEDİYE MECLİSİNİN 02.08.2016 TARİH VE 60, 61, 62 ve 63 SAYILI KARAR ÖZETLERİDİR.
Belediyemiz meclisi 5393 sayılı belediye kanununun 21’inci maddesi hükümlerine göre başkanlıkça hazırlanan ve 25.07.2016 tarih ve 2120 sayılı yazı ile tebliğ edilen 2016 Ağustos ayı meclis toplantısına ait gündem konularının görüşülmesi için meclisimiz Belediye meclis toplantı salonunda, Belediye Başkanı Mehmet Ünal ŞAHİN başkanlığında üyeler; Recep ŞAHİN, Münevver ERDEM YAŞAR, İbrahim SEZGİN, Mustafa TOK, Muharrem ŞAHİN,  Şerife TÜRKER ve Halil İbrahim ÇELİK’ ten müteşekkil toplandı.Başkan Mehmet Ünal ŞAHİN; Ülkemizde 15 Temmuz 2016 FETÖ/PDY darbe girişiminde ebediyete intikal etmiş Demokrasi şehitlerimiz için sizi Bir Dakikalık Saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Saygı duruşu yapıldı ve akabinde İstiklal Marşı okunduktan sonra gündem konularının görüşülmesine geçildi.
 
KARAR NO 61: İmar Komisyon Raporu: 
Belediye Meclisinin 01.07.2016 tarih ve 2016/51,52,60 sayılı kararı ile komisyona havale edilen imar planı tadilat talebinin görüşülmesi için komisyonumuz 11.07.2016 Pazartesi günü saat 11.00 de Belediye Hizmet binasında toplanarak, havale edilen imar planı tadilat talepleri yerinde ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi ile imar planı değişikliklerinde uyulacak esaslar çerçevesinde incelenmiş olup, 1- PİN:UİP-1861,89 kodlu, İlçemiz, Ümmühan Mahallesi, Ahlatçeşme Caddesi, 119 ada, 27 parselde Muharrem ŞAHİN adına kayıtlı taşınmazın imar durumu; Bitişik Nizam 5 kat Ticaret+konuttur. Parselin ön cephe genişliği yetersiz geldiğinden ve mal sahibinin de talebi doğrultusunda parsel içersine tek katlı max.3,50 m yüksekliğinde bir işyeri yapılabilecek şekilde imar planı notlarına işlenmesine komisyon üyesi Muharrem ŞAHİN’ in oylamaya katılmamasıyla talebin oy çokluğu ile kabulüne,2- PİN:UİP-1861,93 kodlu, İlçemiz, Ümmühan Mahallesi, Tarım Sokak, 147 ada, 20, 21 ve 22 nolu parsellerde Ayvacık Gürel Yapı İnş. Tur. Nak. Mahrukat San. Tic. Ltd. Şti. firmasına ait taşınmazların imar durumu; Bitişik Nizam 4 kat Konut Alanıdır. Parsel içine oturtulacak binanın arka bahçe çekme mesafesinin 3 m uygulanacak şekilde imar planında tadilat yapılmasına, 3-23.06.2016 tarih ve 785 numara ile kayıt altına alınan Akıncı Yıldız İnşaat Ltd.Şti. Firmasına ait dilekçede bahse konu, Belediyemizden yapı ruhsatı alarak inşaat yapanlardan alınan Otopark ücretlerinin yüksek olduğu, bu ücretlerde iyileştirme yapılması hususu talep edilmektedir. Konu ile ilgili Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne görüş sorulmasına ve görüş geldikten sonra konunun karara bağlanmasına, Yapılan açık oylama sonucunda oturuma katılan üyelerden Muharrem ŞAHİN oylamaya katılmamış, oturuma katılan diğer üyelerin oy birliğiyle İmar Komisyon raporu kabul edilerek raporda belirtilen imar plan tadilatlarının aynen uygulanmasına karar verildi.
 
KARAR NO 62: Ayvacık Barajından İlçemizin içme kullanma ve endüstri suyu temin edilmesi amacı ile daha önce imzalanan protokol ile içme suyuna isabet eden baraj maliyet hesabının da 1053 sayılı Kanun kapsamında Belediyemizce 30 yılda ödenmesine ilişkin DSİ yazısı ekinde gönderilen protokol meclisimizce uygun bulunarak, protokolün imzalanması ve gerekli işlemlerin yapılması için, Belediye Başkanı Mehmet Ünal ŞAHİN e yetki verilmesine,
 
KARAR NO 63 : Belediyemizce Norm kadro çizelgemizde boş durumda bulunan 1 adet İnşaat Mühendisi, Bir adet Mimar kadrolarında tam zamanlı sözleşme ile 2016 yılı sonuna kadar çalıştırılacak personele her ikisine de ayrı ayrı net 1300,00-TL + ek ödemeler şeklinde maaş verilerek, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi hükümlerine göre çalıştırılmasına, 
 
KARAR NO 64 : Önergede belirtilen; 1. İlçemiz Hamdibey Mahallesi, 1 ada, 143 parselde kayıtlı Orta Öğretim alanı ve 1 ada, 142 parselde kayıtlı Belediye hizmet alanı vasıflı taşınmazların birleştirilerek imar planında park, otopark, rekreasyon alanı ve Belediye hizmet alanı olacak şekilde tadilat yapılması talebi,2. İlçemiz Fatih Mahallesi, Desen sokağa cepheli 371 ada, 1 ve 2 parsele komşu yeşil alandan ayırma yaklaşık 385,00 m2 miktarındaki imar planında ayrık nizam 4 kat ticaret + konut TAKS:0,35 KAKS:1,40 olarak belirlenmiş taşınmazın, imar planında fırın (Unlu mamuller) alanı olacak şekilde  imar planında gerekli tadilatın yapılması taleplerinin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi hükümlerine göre İmar Komisyonuna havalesine, oy birliğiyle karar verilerek toplantı sona erdirildi. 
 
Mehmet Ünal ŞAHİN, Münevver ERDEM YAŞAR ,Nurettin ÇELEN, Başkan Kâtip Üye Kâtip Üye (Toplantıya Katılmadı)
 

KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

Ayvacık Belediyesi 01-08-2018 Meclis Karar Özeti

 

AYVACIK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.08.2018 TARİH VE 42, 43, 44, 45, 46 ve 47 SAYILI KARAR ÖZETLERİDİR.
 
 Belediyemiz meclisi 5393 sayılı Belediye kanununun 21’inci maddesi hükümlerine göre başkanlıkça hazırlanan ve 25.07.2018 tarih ve 3724 sayılı yazı ile tebliğ edilen 2018 Ağustos ayı meclis toplantısına ait gündem konularının görüşülmesi için meclisimiz Belediye meclis toplantı salonunda, Belediye Başkanı Mehmet Ünal ŞAHİN başkanlığında, üyeler; Münevver ERDEM YAŞAR, Recep ŞAHİN, İbrahim SEZGİN, Nazmi TOK, Muharrem ŞAHİN ve Şerife TÜRKER’den müteşekkil toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
 
KARAR NO 42 : PİN:UİP-1861,118 kodlu, İlçemiz, Ümmühan Mahallesi, 63 ada, 26, 28, 33, 36 ve 42 nolu parsellerde Mehmet ÇAKAROĞLU, Mevlide Meliha ÇAKAROĞLU, Hüseyin ÇAKAROĞLU, Halil ÖZERDEN, Baise ÖZERDEN, Pakize KÜÇÜK, Fatma Zişan ÖZLER ve Mehtap ÇANKIRI adlarına kayıtlı taşınmazların Belediye İmar Planında “Resmi Tesis Alanı” (Hükümet Konağı, Jandarma, Sahil Güvenlik, İlçe Tarım) alanı olarak ayrılmıştır. Bahse konu parsellerin imar planında yol, park, otopark, yeşil alan, Belediye hizmet binası, bazı Belediye birimleri hizmet binası ve diğer resmi kurumlar için hizmet binası alanı olacak şekilde imar planında tadilat yapılmasına,
 
KARAR NO 43: PİN:UIP-1861,119 Çanakkale Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün 11.07.2018 tarih ve 107549 sayılı yazısında belirtilen afet konutu yapılacak, Hamdibey Mahallesi, 43 ada, 126 parselde Üzeyir TURAN adına kayıtlı taşınmaz depremde hasar gördüğü tespit edilerek taşınmaz üzerinde bulunan mesken yeniden yapılacağı, ancak afet konutu yapımına yönelik tip proje bahse konu taşınmazın mevcut imar durumuna göre sığmadığından taşınmazın imar durumunun yeniden düzenlenerek projenin sığacak hale getirilmesi talebinin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24’üncü maddesi hükümlerine göre İmar Komisyonuna havalesine,
 
KARAR NO 44 : İlçemiz Ümmühan Mahallesi, Bükler mevkii, 11 ada, 1 numaralı parselde 3016,55 m2 miktarındaki Vicdan KAÇAN, Kezban AY ve Hanife GÜLER adlarına kayıtlı taşınmazın DSİ tarafından yapılan dere ıslah çalışmaları ve bu kapsamda yapılan taş duvar nedeni ile yaklaşık 970,00 m2 lik kısmı işgal edilmiş ve dere yatağında kaldığından taşınmazın dere yatağında kalan kısmının, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ve 05.05.2001 tarih ve 24393 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 4650 sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümlerine göre kamulaştırılmasına,
 
KARAR NO 45 : 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/o maddesi hükümlerine ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Sıfır Atık projesi kapsamında, Teklif ekindeki krokilerde gösterilen; İlçemiz Ümmühan Mahallesinde Gemedere çayı kenarındaki alanın Harfiyat döküm alanı, Hamdibey Mahallesinde Göç İdaresi hizmet binası yanındaki alanın da Toprak döküm alanı olarak belirlenmesine, 
 
KARAR NO 46 : 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi hükümlerine göre Eylül 2018 ayının meclisin tatil olduğu ay olarak belirlenmesine,
 
KARAR NO 47 : Önergede belirtilen imar planı tadilat talebini, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi hükümlerine göre imar komisyonuna havalesine, karar verilerek toplantı sona erdirilmiştir.
 
 
 
Mehmet Ünal ŞAHİN                       Münevver ERDEM YAŞAR            İbrahim SEZGİN
Başkan                                               Kâtip Üye                                          Kâtip Üye
                                              
 

DEVAMI

Ayvacık Belediyesi 05-07-2018 Meclis Karar Özeti

AYVACIK BELEDİYE MECLİSİNİN 05.07.2018 TARİH VE 40 ve 41 SAYILI KARAR ÖZETLERİDİR.
 
Belediyemiz meclisi 5393 sayılı Belediye kanununun 21’inci maddesi hükümlerine göre başkanlıkça hazırlanan ve 27.06.2018 tarih ve 3134 sayılı yazı ile tebliğ edilen 2018 Temmuz ayı meclis toplantısına ait gündem konularının görüşülmesi için meclisimiz Belediye meclis toplantı salonunda, Belediye Başkanı Mehmet Ünal ŞAHİN başkanlığında, üyeler;  Recep ŞAHİN, İbrahim SEZGİN, Nazmi TOK, Mustafa TOK, Muharrem ŞAHİN ve Halil İbrahim ÇELİK’ten müteşekkil toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
 
KARAR NO 39 : İlçemiz içindeki altyapı çalışmaları ile bozulan Cadde, Sokak ve yolların; İl Özel İdaresi veya Karayolları ile, 5393 sayılı Belediye Kanunun 75. maddesi hükümleri çerçevesinde İlçemiz içindeki cadde, sokak ve yolların soğuk veya sıcak asfalt kaplama yapılması amacı ile protokol yapılmasına, yapılacak protokolleri imzalamaya Belediye Başkanı Mehmet Ünal ŞAHİN’ e yetki verilmesine, Protokolde belirtilen ödemelerin yapılmasına, oy birliğiyle,
 
KARAR NO 41: İlçemiz Ümmühan Mahallesi, 63 ada, 26, 28, 33, 36, 39 ve 42 numaralı parselde, yaklaşık 45802,59 m2 miktarında Mehmet ÇAKAROĞLU, Mevlide Meliha ÇAKAROĞLU, Hüseyin ÇAKAROĞLU, Halil ÖZERDEN, Baise ÖZERDEN, Pakize KÜÇÜK, Fatma Zişan ÖZLER, Mehtap ÇANKIRI adlarına kayıtlı taşınmazlar, Yeni yapılan Ayvacık Devlet Hastanesi önünde uzunlamasına bir arazi olup, inşaat hakkı bulunmamaktadır. Taşınmazın Kamulaştırılmasına yönelik Mahkemece verilen karar göz önüne alınarak, Belediyemizin yol, park, otopark, yeşil alan ve bazı hizmet birimleri için bina yapımında kullanılabilinmesi taşınmazın mevcut durumunda imarı olmadığı da göz önüne alınarak, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 5. Maddesinin a-3 bendi hükümlerine göre kamu yararı kararı alınmasına ve taşınmazların, Belediyemizce, 05.05.2001 tarih ve 24393 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun hükümlerine göre yol, park, otopark, yeşil alan Belediye hizmet binası ve bazı Belediye hizmet birimleri için bina yapımında kullanılmak üzere kamulaştırılmasına,
Taşınmazlar Belediyemiz mevcut onanlı imar planında resmi tesis alanında kaldığı, taşınmazların tamamının Belediye hizmet alanı olacak şekilde imar planında gerekli tadilatın yapılmasına, oyçokluğuyla karar verilerek toplantı sona erdirilmiştir.
 
 
Mehmet Ünal ŞAHİN                       Münevver ERDEM YAŞAR            İbrahim SEZGİN
Başkan                                               Kâtip Üye                                          Kâtip Üye
                                               (Toplantıya Katılmad
 

DEVAMI

Başkanımız

baskan
Mehmet Ünal ŞAHİN
Ayvacık Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

Foto Galeri

  • AYVACIK GALERİ
  • BELEDİYE GALERİ

Videolar

  • Depremzedeler evlerine kavuşuyor
  • 2004 ten günümüze Ayvacık
  • Ayvacık Deve Güreşleri Festivali
  • Ayvacık Bölgesinin Yöresel Ürünleri Tanıtıldı