Ayvacık Belediyesi

Ayvacık Belediyesi 02.02.2016 Meclis Kararları

Belediye Meclis Kararları

Ayvacık Belediyesi 02.02.2016 Meclis  Kararları

 Belediyemiz meclisi  5393 sayılı belediye kanunun 21 maddesi hükümlerine göre başkanlıkça hazırlanan ve 29.01.2016 tarih ve 299 sayılı yazı ile tebliğ edilen 2016 Şubat ayı meclis toplantısına ait gündem konularının görüşülmesi için meclisimiz belediye meclis toplantı salonunda ,Belediye başkanı Mehmet Ünasl ŞAHİN,başkanlığında üyeler;Recep ŞAHİN,Nazmi TOK,Münevver Erdem YAŞAR,ibrahim SEZGİN,Muharrem ŞAHİN,Halil İbrahim ÇELİK, ve Şerife TÜRKER 'den müteşekkil toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
 
KARAR NO 08 ;
 
1-PİN;UİP-1861,51 kodlu İlçemiz hamdibey mahallesi ,erikburun mevki,247 ada ve 15 parselde  Cahide GÜREL adına kayıtlı parselin  imar durumu ayrık bahçeli nizam 4(dört) kat konut alanı  TAKS;0,35  ve KAKS;1,40 emsal yapılaşma koşulludur,Tadilat talebi 02.10.2015 tarih ve 96 sayılı belediye meclis kararı ile görüşülmüş olup belediyemize 2016 ocak ayı içinde sunulan jeolojik ve jeoteknik etüd raporlarına istinaden inşiat emsalinin %35 den  540 a çıkarılmasına  zem in katında iş yeri yapılabilmesi için ticari taramasının yaptıtılmasına ve imar durumunun ,ayrık bahçeli nizam 4(dört) kat ticari+Konut TAKS;0,40 ve KAKS;1,60 yapılanma koşulu olacak şekilde imar planında gerekli tadilatın yapılmasdına ve emsal artşından kaynaklı yeşil alan  ihtiyacının yeşil alan kamulaştırılmasında kullanılmak üzere katkı payının alınmasına,
 
2-PİN;UİP_1861,64 kodlu ,İlçemiz Hamdibey mahallesi Ahlat çeşme caddesi 498 ada 19 parselde Vehbi Erkan YÖRÜK adına kayıtlı taşınmazın imar durumu Bitişik nizam 4 kat Ticari + konut yapılanma koşulludur, parsel içinde yapılacak binanın arka bahçe çekme mesafesinin 3 metre bırakılarak yapılaşmasına ve zemin katta asma katlı iş yeri yapılacak şekilde imar planında gerekli tadilatın yapılmasına ,
 
3-PİN;UİP-1parsellerde 1861,65 kodlu İlçemiz Hamdibey mahallesi çaltıtepe mevki  1 ada ,48 ve 49 parsellerde  Üzeyir TETİK adına kayıtlı taşınmazlar ile ilgili gerekli dosya ve belgeler belediyemize sunulmadığı için söz konusu talebin değerlendirilmemesine ,
 
4-PİN;UİP- 1861.65 kodlu ilçemiz Fatih mahallesi Ali Nihat TANGÖR  caddesi 90 ada 1 parselde Aydın GÜLMEZ adına kayıtlı taşınmazın imar durumu bitişik nizam 4 kat ticaret+konut yapılamma koşulludur,parsel için hazırlatılan jeolojik ve jeoteknik  etüd raporlarına  istinaden kat edetinin 4 kattan 5 kata çıkarılmasına ,zemin katında asma katlı iş yeri yapılmasına ,çekme mesafelerinin komşu binaların yapılaşmasına uyacak şekilde ön yol cephesinden 3 metre arka bahçeden 3.25m çekme bırakılarak şekilde imar  planında gerekli tadilatın yapılmasına  ve kat artşından kaynaklı yeşil alan  kamulaştırılmasında kullanılmak üzere katkı payının alınmasına,
 
5-PİN;UİP-1861,67 kodlu İlçemiz Fatih mahallesi 217 ada 4 parselde Hüseyin ÇAKAN adına kayıtlı parselin imar durumu ASyrık bahçeli nizam 4 kat konut alanı TAKS;0,35 ve KAKS ;1,40 tır.parsel için evvelce jeolejik ve jeoteknik etüd raporları Belediyemize sunulmuş olmasından emsalinin %35 ten %40 a çıkarılmsına parsel tek ada tek parsel ve yeşil alana bitişik konumdadır.TAKS;0.40 KAKS değerlerinin kaldırılarak yapılaşma verilmesine ,zemin katta iş yeri yapılabilecek şekilde ticaret taramasının yapılmasına ,emsal artışından kaynaklı yeşil alan ihtiyacının yaeşil alan kamulaştırılmasında kullanılmak üzere katkı payının alınmasına,
 
6-PİN;UİP-1861,68 kodlu ilçemiz Hamdibey mahallesi Ahlat çeşme caddesi 118 ada 6,14,18 ve 22 parsellerde Akıncı yıldız inş. tur.petrol oto .san.tic.ltd.şti ye ait taşınmazların imar durumu bitişik nizam 4 kat ticaret+konut yapılanma koşulludur.parselin kat adetinin 28.11.2013 tarihimde onaylanmış jeolojik ve jeoteknik etüd raporun bulunmakta olup Belediyemize sunulan parsel bazında detaylı  jeolozik ve jeoteknik etüd raporlarına istinaden 4 kattan 5 kata çıkarılmasına ve aynı zamanda ada bütünlüğü ve görüntü düzeni açısından ahlat çeşme caddesinin başladığı noktadan mezbaha sokağa kadar olan yolun sağı ve solunda kalan adaların ticaret+konut yapılanma koşullu  ticaret dahil 5 katta çıkarılmasına 118 ada 6,14,18 ve 22 nolu parsellerin arka bahçe çekme mesafesinin 3m bırakılmasına ,zemin katta asma katlı işl yeri yapılanmasına ,yoğunluk artışından kaynaklı yeşil alan ihtiyacının yeşil alan kamulaştırılmasında kullanılmak üzere katkı payının alınmasına .
 
7-PİN;UİP-1861,69 kodlu ilçemiz hamdibey mahallesi Ziya taşkent caddesi 139 ada 21,26, ve 28 parsellerde Akıncı İnş.Tur.pet.oto san. tic.ltd.şti. ye ait taşınmazların imar durumu bitişik nizam 4 kat konut yapılanma kışulludur.Parselin kat adetidinin 28.11.2013 tarihinde onaylanmış jjeolojik ve jeoteknik etüd raporu bulunmakta olupBelediyemize sunulan parsel bazında detaylı jeolojik ve jeoteknik etüd raporları sunularak 4 kattan 5 kata çıkarılmasına  ve aynı zamanda ada bütünlüğü sağlanması ve görüntü düzeni açısından Ziya taşkent cadesinin başladığı noktadan Kayışpınar sokağa kadar olan yolun sağı ve solunda kalan adaların ticaret+konut yapılanma koşullu  ve ticaret dahil 5 kata çıkarılmasına 139 ada 21,26 ve 28 nolu parsellerin  arka bahçe çekme  mesafesinin 3 metre bırakılmasına  zemin katta asma asma katlı iş yeri yapılmasına ,yoğunluk artışından kaynaklı yeşil alan ihtiyacının yeşil alan kamuşaltırılmasında kullanılmak üzere katkı payının alınmasına.
Ayvacık Belediyesi 02.02.2016 Meclis  Kararları
 

KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

Ayvacık Belediyesi 02.06.2017 Meclis Karar Özeti

 
AYVACIK BELEDİYE MECLİSİNİN 02.06.2017 TARİH VE 53, 54, 55, 56 ve 57 SAYILI KARAR ÖZETLERİDİR.
 
Belediyemiz meclisi 5393 sayılı Belediye kanununun 21’inci maddesi hükümlerine göre başkanlıkça hazırlanan ve 24.05.2017 tarih ve 1467 sayılı yazı ile tebliğ edilen 2017 Haziran ayı meclis toplantısına ait gündem konularının görüşülmesi için meclisimiz Belediye meclis toplantı salonunda, Belediye Başkanı Mehmet Ünal ŞAHJİN başkanlığında, üyeler; Münevver ERDEM YAŞAR, Nazmi TOK, Recep ŞAHİN, İbrahim SEZGİN, Mustafa TOK, ve Şerife TÜRKER ’den müteşekkil toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
 
KARAR NO 53: Belediyemiz mevcut onanlı imar planında tadilat yapılması için gelen Üç (3) adet imar planı tadilat talebinin imar komisyonuna havalesine,
 
KARAR NO 54: İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 10.05.2017 tarihli olurları ile kurulmasına izin verilen “Ayvacık Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesisler İşletmesi” ünvanlı bütçe içi işletmemizin Ticaret siciline tescili için müracaat edilmesine, İşletme adresinin: Ümmühan Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No:3/1 Ayvacık/Çanakkale olarak belirlenmesine, İşletme konusunun Bakanlıktan izin alındığı şekliyle: Belediyemiz günübirlik tesisinin, taş ocağının, otellerinin, kafeterya, mesire alanı, otopark, havuz ve spor tesisleri, sosyal tesisler, el sanatları üretim ve satış faaliyetleri, müze ve ören yeri, kültürel ve sanatsal faaliyetler, deniz ulaşım limanı ve fırın işletmesi olarak tescil ettirilmesine, Bütçe içi işletme olması nedeni ile ticari işletmeye sermaye tahsis edilmemesine, Ticari işletmeye, 13945866204 TC numaralı Ümmühan Mahallesi, Serap Sokak, No:10/5 Ayvacık/Çanakkale adresinde ikamet eden Niyazi GÜLER’in işletme müdürü olarak atanmasına, ticari işletmeyi münferit imzası ile temsil ve ilzama yetkili kılınmasına,
 
KARAR NO 55 : İlçemizde kurulmuş bulunan ve şu an faaliyette bulunan Ayvacık Turizm Kültür Doğa ve Spor Derneği ile Ayvacık Assos Yerel Eylem Grubu Derneklerinin belediyemiz ile ortaklaşa İlçemizi ulusal ve uluslararası alanda tanıtımı, halkımızın sosyal ve ekonomik düzeyinin arttırılması için festival, toplantı, sergi, gezi vb. etkinlikler düzenlenmesine,  Ayvacık Assos Yerel Eylem Grubu Derneğine Belediyemizin de üye olmasına, Belediyemizi temsilen Belediye Başkanı ya da görevlendireceği memur Belediyemizi temsil etmesine,
 
KARAR NO 56: İlçemiz Ümmühan Mahallesinda bulunan Kapalı Spor Salonu, Kapalı yüzme havuzu ve İlçe Statyumunun, Gençlik ve Spor Bakanlığından, Spor Genel Müdürlüğünden, Gençlik ve Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünden veya Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğünden devir alınmasına, tesislerin Belediyece işletilmesine, bakım, onarım, temizlik, eğitmen vb. konularda gerekli personel ve hizmetlerin alınmasına, harcamaların Belediye bütçesinden yapılmasına, devir işlemlerinin yapılması, gerekli protokolleri imzalaması için Belediye Başkanı Mehmet Ünal ŞAHİN’ e yetki verilmesine, 
 
KARAR NO 57: İlçemiz içinde başıboş dolaşan etrafa zarar veren hayvanlara, Belediye tembih ve yasaklarına aykırı hareketten Büyükbaş hayvan başına 250,00-TL, küçükbaş hayvan başına 100,00-TL ceza kesilmesine, cezaların Zabıta Memurluğu tarafından İdari Yaptırım Karar Tutanağı ile yapılmasına, 6183 sayılı yasa hükümlerine göre takip ve tahsilâtının yapılmasına, oy birliğiyle karar verilerek toplantı sona erdirildi.
 
Mehmet Ünal ŞAHİN                       Münevver ERDEM YAŞAR                            İbrahim SEZGİN               
Başkan                                                 Kâtip Üye                                                     Kâtip Üye
 
 
 

DEVAMI

Ayvacık Belediyesi 02.05.2017 Meclis Karar Özeti

 AYVACIK BELEDİYE MECLİSİNİN 02.05.2017 TARİH VE 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, ve 52 SAYILI KARAR ÖZETLERİDİR.
 
Belediyemiz meclisi 5393 sayılı Belediye kanununun 21’inci maddesi hükümlerine göre başkanlıkça hazırlanan ve 26.04.2017 tarih ve 1204 sayılı yazı ile tebliğ edilen 2017 Mayıs ayı meclis toplantısına ait gündem konularının görüşülmesi için meclisimiz Belediye meclis toplantı salonunda, Belediye Başkanı Mehmet Ünal ŞAHJİN başkanlığında, üyeler; Nazmi TOK, Recep ŞAHİN, İbrahim SEZGİN, Mustafa TOK, Muharrem ŞAHİN, Şerife TÜRKER ve Halil İbrahim ÇELİK’ ten müteşekkil toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
 
KARAR NO 45:
1- PİN:UİP-1861,104 kodlu, İlçemiz, Hamdibey Mahallesi, Erikliburun mevkii, 245 ada, 1 ve 2 nolu parsellerde Mustafa AKINCI ve Barış YILDIZ adlarına kayıtlı taşınmazların imar durumu; Ayrık Bahçeli, Nizam 2 kat Konut TAKS:0.35 ve KAKS:1.40 tır. Parseller birleştirilip tek parsel olacak şekilde Blok Nizam yapılaşma olacak şekilde imar planında gerekli tadilatın yapılmasına,
 
2- PİN:UİP-1861,105 kodlu, İlçemiz, Hamdibey Mahallesi, 2 ada, 424, 425, 426, 427, 428, 429 ve 433 parsellerde Akıncı-Yıldız İnş. Ltd. Şti. adına kayıtlı parsellerin imar durumu Ayrık bahçeli Nizam 4 kat konut, TAKS:0.35 ve KAKS:1.40 tır. Parsellerin birleştirilerek tek tapu olacak şekilde blok nizam yapılaşmaya ve kat adedi ve taban alanı aynen kalması ve kapalı çıkma yapabilmesi için KAKS değerinin kaldırılmasına ve imar durumunun Blok Nizam 4 kat konut TAKS:0.35 ve KAKS:- olacak şekilde imar planında gerekli tadilatın yapılmasına,
 
3- PİN:UİP-1861,106 kodlu, İlçemiz, Hamdibey Mahallesi, 421 ada, 2, 3 ve 5 nolu parsellerde Aytoklar Ltd. Şti adına kayıtlı parsellerin mevcut imar durumu Ayrık Bahçeli Nizam 4 kat konut TAKS:0.35 ve KAKS:1.40 emsal yapılaşma koşulludur. Parsellerin birleştirilerek tek tapu haline getirilerek Blok Nizam 4 kat konut TAKS:0.35 ve KAKS:1.40 emsal olacak şekilde imar planında gerekli tadilatın yapılmasına,
 
KARAR NO 46: İlçemiz Ümmühan Mahallesi, 65 ada, 82 parselde kayıtlı taşınmaz daha önceki meclis kararımız doğrultusunda İlçe Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilmiştir. Ancak değişen proje çalışmaları kapsamında bahse konu taşınmaza Hükümet Konağı, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binaları yapılacağından, mevcut onanlı imar planında “Resmi tesis alanı (İlçe Emniyet Müdürlüğü alanı)” olan ve Maliye Hazinesine bedelsiz devri yapılan taşınmazın tahsis amacının; Hükümet Konağı, İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binası ve İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binası alanışeklinde değiştirilmesine, Taşınmazın imar durumunun da Hükümet Konağı, İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binası ve İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binası alanı olacak şekilde gerekli imar plan tadilatının yapılmasına ve İmar Kanunu hükümlerine göre (Bir ay) ilan edilmesine,
 
KARAR NO 47 : 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi hükümlerine göre, Belediyemizce Gemedere çayı mevkiindeki Belediyemize ait taşınmaz üzerinde 20 – 29 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek hayvan ve emtia panayırına gelen esnaflardan kapladıkları yer nedeni ile panayır yeri girişindeki lokantacılar ve berberler sırasının panayır süresinde her peronun ücreti 150,00-TL bunun haricindeki bütün peronların fiyatı 130,00-TL olarak uygulanmasına,

KARAR NO 48: Daha önceki meclis kararımız ile belirlenen ücretler göz önüne alınarak; küçük işyerlerinden yıllık 700,00-TL temizlik hizmeti bedeli alınmasına, 02.07.2010 tarih ve 59 sayılı meclis kararı: mücavir alanlarımızda hizmet verilen; 10 ada kapasiteli otel ve motellerden 1000,00-TL. 25 odaya kadar olanlardan 2250,00-TL. 25 oda ve üzeri olanlardan ise 4000,00-TL Kamplardan 1000,00-TL. Meskenlerden 250,00-TL. ve büfelerden 300,00-TL (her türlü vergi dahil) ücret alınmasına, ücret tarifesinin aynen uygulamaya devam edilmesine, ancak site ve kooperatiflerden bağımsız bölüm başına yıllık 75,00-TL. (her türlü vergi dâhil) ücret alınmasına, bu ücretin ise site veya kooperatif yönetimlerinden toplu şekilde tahsil edilmesine, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi hükümlerine göre ücret alınmasına,

KARAR NO 49: 2016 mali yılı İdari ve Kesin Hesaplarının; 11.517.482,82- TL. gelir,
11.558.928,00 TL. Gider şeklinde, 5393 sayılı Belediye Kanununun 64’üncü maddesi hükümlerine göre onaylanmasına,
 
KARAR NO 50: 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesi hükümlerine ve 27 Ocak 2017 tarih ve 29961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunun ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 22. Maddesi hükümlerine göre mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Ümmühan Mahallesi, Ünal Caddesi, Pazaryeri altı dükkanlarında Otogardan başlamak üzere 9. Sıradaki işyerini Türk Hava Kurumu ofisi olarak sadece Türk Hava Kurumu faaliyetleri için kullanılmak, amacı dışında kullanılmamak üzere bedelsiz tahsis edilmesine, Tapu kütüğüne amacı dışında kullanılmayacağına ilişkin şerh konulmasına,
 
KARAR NO 51: 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi hükümlerine göre katı atık hizmeti verdiğimiz, Belediyemiz sınırları ve mücavir alan sınırları dışında bulunan Çakıl sitesinin talepleri doğrultusunda site içinde bulunan tüm meskenlerden mesken başına tüm vergiler dâhil yıllık 70,00-TL katı atık toplama ücreti alınmasına,
 
KARAR NO 52: 5393 sayılı Belediye Kanununun 71. maddesi hükümlerine göre, gerekli izinler alındıktan sonra; Belediyemiz günübirlik tesisinin, Taş Ocağının, Otellerinin, kafeterya, mesire alanı, Otopark, havuz ve spor tesisleri, sosyal tesisler, el sanatları üretim ve satış faaliyetleri, müze ve ören yeri, kültürel ve sanatsal faaliyetler, deniz ulaşım limanı ve fırın işletmesi konularında faaliyet göstermek üzere “Ayvacık Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesisler İşletmesi” adına bütçe içi işletme kurulmasına, oy birliğiyle karar verilerek toplantı sona erdirildi.
 
 
 
 
Mehmet Ünal ŞAHİN İbrahim SEZGİN Mustafa TOK
Başkan Kâtip Üye Kâtip Üye
 
 

DEVAMI

Başkanımız

baskan
Mehmet Ünal ŞAHİN
Ayvacık Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

Foto Galeri

  • AYVACIK GALERİ
  • BELEDİYE GALERİ

Videolar

  • Ayvacıkta Kültür, Doğa, Turizm ve Spor Derneği Kuruldu
  • O İSKELE AYVACIKA YAPILACAK
  • Egenin incisi Ayvacık
  • ayvacık değişiyor gelişiyor...