Ayvacık Belediyesi

Ayvacık Belediyesi 02.02.2016 Meclis Kararları

Belediye Meclis Kararları

Ayvacık Belediyesi 02.02.2016 Meclis  Kararları

 Belediyemiz meclisi  5393 sayılı belediye kanunun 21 maddesi hükümlerine göre başkanlıkça hazırlanan ve 29.01.2016 tarih ve 299 sayılı yazı ile tebliğ edilen 2016 Şubat ayı meclis toplantısına ait gündem konularının görüşülmesi için meclisimiz belediye meclis toplantı salonunda ,Belediye başkanı Mehmet Ünasl ŞAHİN,başkanlığında üyeler;Recep ŞAHİN,Nazmi TOK,Münevver Erdem YAŞAR,ibrahim SEZGİN,Muharrem ŞAHİN,Halil İbrahim ÇELİK, ve Şerife TÜRKER 'den müteşekkil toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
 
KARAR NO 08 ;
 
1-PİN;UİP-1861,51 kodlu İlçemiz hamdibey mahallesi ,erikburun mevki,247 ada ve 15 parselde  Cahide GÜREL adına kayıtlı parselin  imar durumu ayrık bahçeli nizam 4(dört) kat konut alanı  TAKS;0,35  ve KAKS;1,40 emsal yapılaşma koşulludur,Tadilat talebi 02.10.2015 tarih ve 96 sayılı belediye meclis kararı ile görüşülmüş olup belediyemize 2016 ocak ayı içinde sunulan jeolojik ve jeoteknik etüd raporlarına istinaden inşiat emsalinin %35 den  540 a çıkarılmasına  zem in katında iş yeri yapılabilmesi için ticari taramasının yaptıtılmasına ve imar durumunun ,ayrık bahçeli nizam 4(dört) kat ticari+Konut TAKS;0,40 ve KAKS;1,60 yapılanma koşulu olacak şekilde imar planında gerekli tadilatın yapılmasdına ve emsal artşından kaynaklı yeşil alan  ihtiyacının yeşil alan kamulaştırılmasında kullanılmak üzere katkı payının alınmasına,
 
2-PİN;UİP_1861,64 kodlu ,İlçemiz Hamdibey mahallesi Ahlat çeşme caddesi 498 ada 19 parselde Vehbi Erkan YÖRÜK adına kayıtlı taşınmazın imar durumu Bitişik nizam 4 kat Ticari + konut yapılanma koşulludur, parsel içinde yapılacak binanın arka bahçe çekme mesafesinin 3 metre bırakılarak yapılaşmasına ve zemin katta asma katlı iş yeri yapılacak şekilde imar planında gerekli tadilatın yapılmasına ,
 
3-PİN;UİP-1parsellerde 1861,65 kodlu İlçemiz Hamdibey mahallesi çaltıtepe mevki  1 ada ,48 ve 49 parsellerde  Üzeyir TETİK adına kayıtlı taşınmazlar ile ilgili gerekli dosya ve belgeler belediyemize sunulmadığı için söz konusu talebin değerlendirilmemesine ,
 
4-PİN;UİP- 1861.65 kodlu ilçemiz Fatih mahallesi Ali Nihat TANGÖR  caddesi 90 ada 1 parselde Aydın GÜLMEZ adına kayıtlı taşınmazın imar durumu bitişik nizam 4 kat ticaret+konut yapılamma koşulludur,parsel için hazırlatılan jeolojik ve jeoteknik  etüd raporlarına  istinaden kat edetinin 4 kattan 5 kata çıkarılmasına ,zemin katında asma katlı iş yeri yapılmasına ,çekme mesafelerinin komşu binaların yapılaşmasına uyacak şekilde ön yol cephesinden 3 metre arka bahçeden 3.25m çekme bırakılarak şekilde imar  planında gerekli tadilatın yapılmasına  ve kat artşından kaynaklı yeşil alan  kamulaştırılmasında kullanılmak üzere katkı payının alınmasına,
 
5-PİN;UİP-1861,67 kodlu İlçemiz Fatih mahallesi 217 ada 4 parselde Hüseyin ÇAKAN adına kayıtlı parselin imar durumu ASyrık bahçeli nizam 4 kat konut alanı TAKS;0,35 ve KAKS ;1,40 tır.parsel için evvelce jeolejik ve jeoteknik etüd raporları Belediyemize sunulmuş olmasından emsalinin %35 ten %40 a çıkarılmsına parsel tek ada tek parsel ve yeşil alana bitişik konumdadır.TAKS;0.40 KAKS değerlerinin kaldırılarak yapılaşma verilmesine ,zemin katta iş yeri yapılabilecek şekilde ticaret taramasının yapılmasına ,emsal artışından kaynaklı yeşil alan ihtiyacının yaeşil alan kamulaştırılmasında kullanılmak üzere katkı payının alınmasına,
 
6-PİN;UİP-1861,68 kodlu ilçemiz Hamdibey mahallesi Ahlat çeşme caddesi 118 ada 6,14,18 ve 22 parsellerde Akıncı yıldız inş. tur.petrol oto .san.tic.ltd.şti ye ait taşınmazların imar durumu bitişik nizam 4 kat ticaret+konut yapılanma koşulludur.parselin kat adetinin 28.11.2013 tarihimde onaylanmış jeolojik ve jeoteknik etüd raporun bulunmakta olup Belediyemize sunulan parsel bazında detaylı  jeolozik ve jeoteknik etüd raporlarına istinaden 4 kattan 5 kata çıkarılmasına ve aynı zamanda ada bütünlüğü ve görüntü düzeni açısından ahlat çeşme caddesinin başladığı noktadan mezbaha sokağa kadar olan yolun sağı ve solunda kalan adaların ticaret+konut yapılanma koşullu  ticaret dahil 5 katta çıkarılmasına 118 ada 6,14,18 ve 22 nolu parsellerin arka bahçe çekme mesafesinin 3m bırakılmasına ,zemin katta asma katlı işl yeri yapılanmasına ,yoğunluk artışından kaynaklı yeşil alan ihtiyacının yeşil alan kamulaştırılmasında kullanılmak üzere katkı payının alınmasına .
 
7-PİN;UİP-1861,69 kodlu ilçemiz hamdibey mahallesi Ziya taşkent caddesi 139 ada 21,26, ve 28 parsellerde Akıncı İnş.Tur.pet.oto san. tic.ltd.şti. ye ait taşınmazların imar durumu bitişik nizam 4 kat konut yapılanma kışulludur.Parselin kat adetidinin 28.11.2013 tarihinde onaylanmış jjeolojik ve jeoteknik etüd raporu bulunmakta olupBelediyemize sunulan parsel bazında detaylı jeolojik ve jeoteknik etüd raporları sunularak 4 kattan 5 kata çıkarılmasına  ve aynı zamanda ada bütünlüğü sağlanması ve görüntü düzeni açısından Ziya taşkent cadesinin başladığı noktadan Kayışpınar sokağa kadar olan yolun sağı ve solunda kalan adaların ticaret+konut yapılanma koşullu  ve ticaret dahil 5 kata çıkarılmasına 139 ada 21,26 ve 28 nolu parsellerin  arka bahçe çekme  mesafesinin 3 metre bırakılmasına  zemin katta asma asma katlı iş yeri yapılmasına ,yoğunluk artışından kaynaklı yeşil alan ihtiyacının yeşil alan kamuşaltırılmasında kullanılmak üzere katkı payının alınmasına.
Ayvacık Belediyesi 02.02.2016 Meclis  Kararları
 

KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

Ayvacık Belediye Başkanlığı 04-06-2018 Meclis Karar Özeti

T.C.
ÇANAKKALE
Ayvacık Belediye Başkanlığı
 
 
 
AYVACIK BELEDİYE MECLİSİNİN 04.06.2018 TARİH VE 38 ve 39 SAYILI KARAR ÖZETLERİDİR.
 
 
 
Belediyemiz meclisi 5393 sayılı Belediye kanununun 21’inci maddesi hükümlerine göre başkanlıkça hazırlanan ve 29.05.2018 tarih ve 2701 sayılı yazı ile tebliğ edilen 2018 Haziran ayı meclis toplantısına ait gündem konularının görüşülmesi için meclisimiz Belediye meclis toplantı salonunda, Belediye Başkanı Mehmet Ünal ŞAHJİN başkanlığında, üyeler; Münevver ERDEM YAŞAR, Recep ŞAHİN, İbrahim SEZGİN, Nazmi TOK, Şerife TÜRKER ve Halil İbrahim ÇELİK’ ten müteşekkiltoplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
 
KARAR NO 38: Belediyemizce İlçemizin çeşitli noktalarında düzenlenen atık döküm sahalarına inşaat, bahçe, işyeri ve meskenlerden çıkan hafriyat, moloz ve diğer atıkların vatandaşlarca veya kurumlarca dökülmesi halinde, 10 teker kamyondan 50,00-TL 12 teker kamyonlardan 70,00-TL ve büyük Tırlardan ise 100,00-TL olarak, Şantiyelerin evsel atıklarının alınması taleplerinde ise şantiyelerden en fazla ayda 8 defa alınması şartı ile aylık 250,00-TL olarak, 5393 saylı Belediye Kanununun 18/f maddesi hükümlerine göre belirlenmesine,
KARAR NO 39: Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin Ödenek Kullanımı ve Bütçede Yapılacak Değişiklikler Bölümünün 36. Maddesi gereği 2018 mali yılı bütçesinde ödenekler arası aktarımda bulunulmasına ve aşağıda belirtildiği şekilde ödenek kalemi açılmasına, 
 
05 DİĞER GELİRLER
05.02 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
05.02.04 Kamu Harcamalarına Katılma Payı
05.02.04.51 Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı         : 10.000,00 TL
05.02.04.52 Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı            : 12.000,00 TL
 
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER
04.05 Proje Yardımları
04.05.01 Cari
04.05.01.01 Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları: 130.000,00 TL Oy birliğiyle karar verilerek toplantı sona erdirilmiştir.
 
 
Mehmet Ünal ŞAHİN                       Münevver ERDEM YAŞAR            İbrahim SEZGİN
Başkan                                               Kâtip Üye                                          Kâtip Üye

DEVAMI

Ayvacık Belediyesi 04-05-2018 Meclis Karar Özeti

 

T.C.
ÇANAKKALE

Ayvacık Belediye Başkanlığı
 
 
 
AYVACIK BELEDİYE MECLİSİNİN 04.05.2018 TARİH VE 35, 36 ve 37 SAYILI KARAR ÖZETLERİDİR.
 
 
 
Belediyemiz meclisi 5393 sayılı Belediye kanununun 21’inci maddesi hükümlerine göre başkanlıkça hazırlanan ve 30.04.2018 tarih ve 2121 sayılı yazı ile tebliğ edilen 2018 Mayıs ayı meclis toplantısına ait gündem konularının görüşülmesi için meclisimiz Belediye meclis toplantı salonunda, Belediye Başkanı Mehmet Ünal ŞAHJİN başkanlığında, üyeler; Münevver ERDEM YAŞAR, Recep ŞAHİN, İbrahim SEZGİN, Nazmi TOK, Muharrem ŞAHİN,  Şerife TÜRKER ve Halil İbrahim ÇELİK’ ten müteşekkil toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
 
KARAR NO 35:
1- PİN:UİP-1861,114 kodlu, Belediyemizce İlbank A.Ş.’ ne verilen yetki çerçevesinde banka tarafından hazırlanan; İlçemiz merkez ve Mücavir Alanlarımızı kapsayan imar planları 05/01/2018 tarih ve 2018/12 sayılı karar ile onaylanarak İlbank A.Ş.’ ye gönderilmiştir. Banka tarafından işlem süreci tamamlanarak son nihai paftalar Belediyemize ulaşmıştır. Hazırlanan bu planların 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24’ ncü maddesi ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 8’ nci maddesi ve imar planı değişikliklerinde uyulacak esaslar çerçevesinde değerlendirilmiş ve vatandaşlar tarafından Belediyemize verilen plan üzerinde düzeltme talepleri ile birlikte onaylanmasına:
Talep-1: Belediyemiz Mücavir Saha içerisinde bulunan Ahmetçe köyünün hemen üst tarafında bulunan 4 paftadan oluşan (İ16c-20c-4c, İ16c-20c-3d, İ16c-25b-1b, İ16c-25b-2a) paftalarının bu çalışma kapsamından çıkarılmasına ve yine Kayalar ve Paşaköy Mücavir saha içerisinde bulunan 5 paftadan oluşan (İ16c-25a-1a, İ16c-25a-1b, İ16c-25a-1d, İ16c-22b-4a, İ16-22b-4b) paftalarda yapılaşma kat adedi 3 kat verilmiştir. Bu bölgelerde kat adedinin 2 kat olarak düzeltilmesine,
Talep-2: Ümmühan Mahallesi, Yarıştepe mevkiinde, 65 ada, 18 parselde Sadet SEÇER adına kayıtlı parselin imar planına alınması hususunda kurum görüşleri olumlu şekilde tamamlanmıştır. İlbank A.Ş. tarafından parselin olduğu alan ve çevresi imar planı sınırı içine dahil edilmiş olup mal sahiplerince arazinin aşırı eğimli olduğu kısımlardaki yol ve yeşil alan düzenlemesi uygun görülmüş olup hazırlanan plan düzeltme teklifinin imar planına işlenmesi için İlbank A.Ş.’ ye gönderilmesine,
Talep-3: Ümmühan Mahallesi, 54 ada, 14 ve 19 parsel sahiplerinin Belediyemize vermiş olduğu dilekçe değerlendirilmiş olup; yeni imar planında 14 parselin Bitişik Nizam yapılaşma koşulundan Ayrık Bahçeli Nizam yapılaşmaya dönüşmesi ve 19 parselin Bitişik Nizam 4 kat yapılaşmadan Blok Nizam 2 kat yapılaşmaya dönüşmüştür. Parsellerin evvelce sahip olduğu Bitişik Nizam 4 kat Ticaret+Konut yapılaşma hakkının tekrar verilmesi uygun görülmüş olup yapılan düzeltmenin İlbank A.Ş.’ ne gönderilmesine,
Talep-4: Hamdibey Mahallesi 48 ada’ nın son imar planında Ayrık Bahçeli Nizam yapılanma koşullu imar hakkı verilmesi ve bu durumun ada içindeki parsel sahiplerinin mağdur olduklarına dair verdikleri dilekçeler incelenmiş olup bu imar adasının eski yapılanma koşulu olan bitişik nizam yapılanma hakkının verilmesine ve kat yükseklikleri yeni plandaki gibi aynen korunmasına,
Talep-5: Hamdibey Mahallesi 118 ada’ nın son imar planında kat adedinin 5 kattan iki kata düşürüldüğünden ada içinde parseli olan parsel sahiplerinin Belediyemize yapmış oldukları itiraz incelenmiştir. Bu imar adasının eski imar hakkı olan Bitişik Nizam 5 kat Ticaret+Konut yapılaşma hakkının verilmesine,
Talep-6: Ümmühan Mahallesi, Gürel Yapı İnş.Ltd.Şti. adına kayıtlı 154 ada’ 8 ve 9 parsellerde kayıtlı parsellerin imar planı üzerinde TAKS, KAKS değerleri gösterilmediğinden söz konusu imar adasının 4 kat yapılaşma hakkı aynı kalmak üzere TAKS:0.40 ve KAKS:1.60 olarak yapılaşma hakkı verilmesine.
2- PİN:NİP-31471 ve PİN:UİP-31472 kodlu, Ahmetçe köyü, 261 ada 7 parselde Mustafa Selim TÜRKCAN adına kayıtlı taşınmaz için hazırlattırılan eko turizm dosyasının onanmasına,
3- İlçemiz topoğrafik yapı olarak genelde eğimli konumda olduğundan yeni hazırlanan plan notlarında belirtilen sayfa-39 “Bodrum Katlar Hakkında Hususlar” başlıklı plan notunun uygulanabilirliği hususunda Belediyemize yapılan itirazlar değerlendirilmiş ve uygulanması konusunda sıkıntılar yaşanacağından bu maddenin plan notundan çıkarılmasına, İlbank A.Ş. tarafından hazırlanan planda Kayalar Köyünde kat âdetinin 2 kat olacak şekilde gerekli değişikliklerin yapılmasına,
Yapılan açık oylama sonucunda oturuma katılan üyelerden Halil İbrahim ÇELİK çekimser oyuna karşılık diğer üyelerin oy birliğiyle karar verildi.
KARAR NO 36: 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi hükümlerine göre, Belediyemizce Gemedere çayı mevkiindeki Belediyemize ait taşınmaz üzerinde 20 – 29 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek hayvan ve emtia panayırına gelen esnaflardan kapladıkları yer nedeni ile panayır yeri girişindeki lokantacılar ve berberler sırasının panayır süresinde her peronun ücreti geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 150,00-TL bunun haricindeki bütün peronların fiyatı 130,00-TL olarak uygulanmasına, 
Ayrıca İlçemiz sınırları içinde yapımı devam eden Tünel inşaatı yüklenicisinin talebi üzerine şantiyede oluşan çöplerin Belediyemizce alınmasına, bu hizmet karşılığında talep sahibi Kolin – Kalyon Çanakkale Tünel Yapım Adi Ortaklığından aylık 500,00-TL. KDV dahil ücret belirlenmesine,
 
KARAR NO 37 : 5393 sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi hükümlerine göre Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan ve Başkanlıkça Encümene sunulan 2017 mali yılı İdari ve Kesin Hesabı, Encümende görüşülerek, Encümence de usulsüz bir işleme rastlanmadığından 30.04.2018 tarih ve 43 sayılı Encümen kararı ile de meclise havale edilen,
 
2017 mali yılı İdari ve Kesin Hesabının 14365966,91-TL gider, 15167708,35-TL gelir şeklinde, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesine göre kabul edilerek  oy birliğiyle toplantı sona erdirildi.
 
 
Mehmet Ünal ŞAHİN                       Münevver ERDEM YAŞAR            İbrahim SEZGİN
Başkan                                               Kâtip Üye                                          Kâtip Üye
 
 

DEVAMI

Başkanımız

baskan
Mehmet Ünal ŞAHİN
Ayvacık Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

Foto Galeri

  • AYVACIK GALERİ
  • BELEDİYE GALERİ

Videolar

  • 2018 Mart Ayvacık Panayırı
  • Ayvacık Belediyesi 2018 Tanıtım Filmi
  • Tarihin Başlangıçı Ayvacık Belgeseli
  • Ayvacıktaki depremzedelerin evleri yapılmaya başlandı...