Ayvacık Belediyesi

Ayvacık Belediyesi 02.02.2016 Meclis Kararları

Belediye Meclis Kararları

Ayvacık Belediyesi 02.02.2016 Meclis  Kararları

 Belediyemiz meclisi  5393 sayılı belediye kanunun 21 maddesi hükümlerine göre başkanlıkça hazırlanan ve 29.01.2016 tarih ve 299 sayılı yazı ile tebliğ edilen 2016 Şubat ayı meclis toplantısına ait gündem konularının görüşülmesi için meclisimiz belediye meclis toplantı salonunda ,Belediye başkanı Mehmet Ünasl ŞAHİN,başkanlığında üyeler;Recep ŞAHİN,Nazmi TOK,Münevver Erdem YAŞAR,ibrahim SEZGİN,Muharrem ŞAHİN,Halil İbrahim ÇELİK, ve Şerife TÜRKER 'den müteşekkil toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
 
KARAR NO 08 ;
 
1-PİN;UİP-1861,51 kodlu İlçemiz hamdibey mahallesi ,erikburun mevki,247 ada ve 15 parselde  Cahide GÜREL adına kayıtlı parselin  imar durumu ayrık bahçeli nizam 4(dört) kat konut alanı  TAKS;0,35  ve KAKS;1,40 emsal yapılaşma koşulludur,Tadilat talebi 02.10.2015 tarih ve 96 sayılı belediye meclis kararı ile görüşülmüş olup belediyemize 2016 ocak ayı içinde sunulan jeolojik ve jeoteknik etüd raporlarına istinaden inşiat emsalinin %35 den  540 a çıkarılmasına  zem in katında iş yeri yapılabilmesi için ticari taramasının yaptıtılmasına ve imar durumunun ,ayrık bahçeli nizam 4(dört) kat ticari+Konut TAKS;0,40 ve KAKS;1,60 yapılanma koşulu olacak şekilde imar planında gerekli tadilatın yapılmasdına ve emsal artşından kaynaklı yeşil alan  ihtiyacının yeşil alan kamulaştırılmasında kullanılmak üzere katkı payının alınmasına,
 
2-PİN;UİP_1861,64 kodlu ,İlçemiz Hamdibey mahallesi Ahlat çeşme caddesi 498 ada 19 parselde Vehbi Erkan YÖRÜK adına kayıtlı taşınmazın imar durumu Bitişik nizam 4 kat Ticari + konut yapılanma koşulludur, parsel içinde yapılacak binanın arka bahçe çekme mesafesinin 3 metre bırakılarak yapılaşmasına ve zemin katta asma katlı iş yeri yapılacak şekilde imar planında gerekli tadilatın yapılmasına ,
 
3-PİN;UİP-1parsellerde 1861,65 kodlu İlçemiz Hamdibey mahallesi çaltıtepe mevki  1 ada ,48 ve 49 parsellerde  Üzeyir TETİK adına kayıtlı taşınmazlar ile ilgili gerekli dosya ve belgeler belediyemize sunulmadığı için söz konusu talebin değerlendirilmemesine ,
 
4-PİN;UİP- 1861.65 kodlu ilçemiz Fatih mahallesi Ali Nihat TANGÖR  caddesi 90 ada 1 parselde Aydın GÜLMEZ adına kayıtlı taşınmazın imar durumu bitişik nizam 4 kat ticaret+konut yapılamma koşulludur,parsel için hazırlatılan jeolojik ve jeoteknik  etüd raporlarına  istinaden kat edetinin 4 kattan 5 kata çıkarılmasına ,zemin katında asma katlı iş yeri yapılmasına ,çekme mesafelerinin komşu binaların yapılaşmasına uyacak şekilde ön yol cephesinden 3 metre arka bahçeden 3.25m çekme bırakılarak şekilde imar  planında gerekli tadilatın yapılmasına  ve kat artşından kaynaklı yeşil alan  kamulaştırılmasında kullanılmak üzere katkı payının alınmasına,
 
5-PİN;UİP-1861,67 kodlu İlçemiz Fatih mahallesi 217 ada 4 parselde Hüseyin ÇAKAN adına kayıtlı parselin imar durumu ASyrık bahçeli nizam 4 kat konut alanı TAKS;0,35 ve KAKS ;1,40 tır.parsel için evvelce jeolejik ve jeoteknik etüd raporları Belediyemize sunulmuş olmasından emsalinin %35 ten %40 a çıkarılmsına parsel tek ada tek parsel ve yeşil alana bitişik konumdadır.TAKS;0.40 KAKS değerlerinin kaldırılarak yapılaşma verilmesine ,zemin katta iş yeri yapılabilecek şekilde ticaret taramasının yapılmasına ,emsal artışından kaynaklı yeşil alan ihtiyacının yaeşil alan kamulaştırılmasında kullanılmak üzere katkı payının alınmasına,
 
6-PİN;UİP-1861,68 kodlu ilçemiz Hamdibey mahallesi Ahlat çeşme caddesi 118 ada 6,14,18 ve 22 parsellerde Akıncı yıldız inş. tur.petrol oto .san.tic.ltd.şti ye ait taşınmazların imar durumu bitişik nizam 4 kat ticaret+konut yapılanma koşulludur.parselin kat adetinin 28.11.2013 tarihimde onaylanmış jeolojik ve jeoteknik etüd raporun bulunmakta olup Belediyemize sunulan parsel bazında detaylı  jeolozik ve jeoteknik etüd raporlarına istinaden 4 kattan 5 kata çıkarılmasına ve aynı zamanda ada bütünlüğü ve görüntü düzeni açısından ahlat çeşme caddesinin başladığı noktadan mezbaha sokağa kadar olan yolun sağı ve solunda kalan adaların ticaret+konut yapılanma koşullu  ticaret dahil 5 katta çıkarılmasına 118 ada 6,14,18 ve 22 nolu parsellerin arka bahçe çekme mesafesinin 3m bırakılmasına ,zemin katta asma katlı işl yeri yapılanmasına ,yoğunluk artışından kaynaklı yeşil alan ihtiyacının yeşil alan kamulaştırılmasında kullanılmak üzere katkı payının alınmasına .
 
7-PİN;UİP-1861,69 kodlu ilçemiz hamdibey mahallesi Ziya taşkent caddesi 139 ada 21,26, ve 28 parsellerde Akıncı İnş.Tur.pet.oto san. tic.ltd.şti. ye ait taşınmazların imar durumu bitişik nizam 4 kat konut yapılanma kışulludur.Parselin kat adetidinin 28.11.2013 tarihinde onaylanmış jjeolojik ve jeoteknik etüd raporu bulunmakta olupBelediyemize sunulan parsel bazında detaylı jeolojik ve jeoteknik etüd raporları sunularak 4 kattan 5 kata çıkarılmasına  ve aynı zamanda ada bütünlüğü sağlanması ve görüntü düzeni açısından Ziya taşkent cadesinin başladığı noktadan Kayışpınar sokağa kadar olan yolun sağı ve solunda kalan adaların ticaret+konut yapılanma koşullu  ve ticaret dahil 5 kata çıkarılmasına 139 ada 21,26 ve 28 nolu parsellerin  arka bahçe çekme  mesafesinin 3 metre bırakılmasına  zemin katta asma asma katlı iş yeri yapılmasına ,yoğunluk artışından kaynaklı yeşil alan ihtiyacının yeşil alan kamuşaltırılmasında kullanılmak üzere katkı payının alınmasına.
Ayvacık Belediyesi 02.02.2016 Meclis  Kararları
 

KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

Ayvacık Belediyesi 13-11-2017 Meclis Karar Özeti 2. Oturum

T.C.
ÇANAKKALE
Ayvacık Belediye Başkanlığı

 
 
 
 
AYVACIK BELEDİYE MECLİSİNİN 13.11.2017 TARİH VE 103 ve 104 SAYILI KARAR ÖZETLERİDİR.
 
Belediyemiz meclisi 5393 sayılı belediye kanununun 21’inci maddesi hükümlerine göre başkanlıkça hazırlanan ve 30.10.2017 tarih ve 3937 sayılı yazı ile tebliğ edilen 2017 Kasım ayı meclis toplantısına ait gündem konularının görüşülmesi için meclisimiz 07.11.2017 tarihinde Belediye Meclisi toplantı salonunda toplanarak 98 ve 99 nolu kararlar ile 2018 mali yılı taslak bütçesini ve bütçe tarifelerini Plan Bütçe Komisyonuna havale ederek, komisyona 13.11.2017 tarihine kadar süre vermiş olup, durum meclis üyelerine 07.11.2017 tarih ve 4096 sayı ile bildirilmiştir. Bu nedenle Belediyemiz meclisi 13.11.2017 tarihinde Belediye meclis toplantı salonunda, Belediye Başkanı Mehmet Ünal ŞAHİN başkanlığında üyeler; Recep ŞAHİN, Nazmi TOK, Münevver ERDEM YAŞAR, İbrahim SEZGİN ve Şerife TÜRKER’ den müteşekkil toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
 
KARAR NO 103: 5393 sayılı Belediye Kanununun 62. maddesi hükümlerine göre 20.000.000,00-TL gelir ve 20.000.000,00-TL gider bütçesi olarak hazırlanan 2018 mali yılı taslak bütçesi oy birliğiyle kabul edilmiştir.
 
KARAR NO 104: 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f. maddesi hükümlerine göre vatandaşların isteği üzerine verilen hizmetlerden dolayı alınacak ücretler yeniden belirlenmiş olup, belirlenen ücretlerin 01.01.2018 tarihinden itibaren uygulanmasına, oy birliğiyle karar verilerek toplantı sona erdirildi.
 
 Mehmet Ünal ŞAHİN                                   Münevver ERDEM YAŞAR            İbrahim SEZGİN
Başkan                                                           Kâtip Üye                                          Kâtip Üye

                                                                                                                                     
                                              
 

DEVAMI

Ayvacık Belediyesi 7-11-2017 Meclis Karar Özeti 1. Oturum


 
 

T.C.
ÇANAKKALE
Ayvacık Belediye Başkanlığı
 
 
 
 
AYVACIK BELEDİYE MECLİSİNİN 07.11.2017 TARİH VE 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 VE 102 SAYILI KARAR ÖZETLERİDİR.
 
Belediyemiz meclisi 5393 sayılı Belediye kanununun 21’inci maddesi hükümlerine göre başkanlıkça hazırlanan ve 30.10.2017 tarih ve 3937 sayılı yazı ile tebliğ edilen 2017 Kasım ayı meclis toplantısına ait gündem konularının görüşülmesi için meclisimiz Belediye meclis toplantı salonunda, Belediye Başkanı Mehmet Ünal ŞAHJİN başkanlığında, üyeler; Münevver ERDEM YAŞAR, Nazmi TOK, Recep ŞAHİN, İbrahim SEZGİN, Mustafa TOK, Muharrem ŞAHİN, Halil İbrahim ÇELİK ve Şerife TÜRKER’ den müteşekkil toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
 
KARAR NO 89: 5393 sayılı Belediye Kanununun 24’üncü maddesi hükümlerine göre gelen 2 adet imap planı tadilat talebinin İmar Komisyonuna havalesine,
KARAR NO 90: İlbank A.Ş. ye verilen yetki çerçevesinde hazırlanan yeni imar planlarının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi hükümlerine göre İmar Komisyonuna havalesine,

KARAR NO 91 : Belediyemiz mücavir alan sınırları içinde, Büyükhusun Köyü, Kocayalı mevkiinde yapılması planlanan “Ayvacık Altı Ulaşım Limanı” projemizin yapımı ihalesine bir an önce çıkılması için 07.02.2017 tarih ve 25 sayılı ve 02.10.2017 tarih ve 85 sayılı meclis kararlarımızda ihale, kontrollük ve denetim yetkisi verilen kurumun Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Uygulamaları Genel Müdürlüğü olarak değiştirilmesine,
KARAR NO 92: 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesi hükümlerine göre, Ayvacık Meslek Yüksek Okulu bünyesinde aşçılık bölümünün açılabilmesi için İlçemiz ve İlçemizin sahil şeridinde bulunan otel ve motellerin hazır durumdaki mutfaklarının Belediyemizce kiralanmasına ve Okulumuza tahsis edilmesine, kiralama işlemlerini yapmaya sözleşme imzalamaya, Belediye Başkanı Mehmet Ünal ŞAHİN’ e yetki verilmesine,
KARAR NO 93: Talep ekindeki listede belirtilen, kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi ve Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 36. maddesi hükümlerine göre aktarma ve ödenek imha işlemlerinin yapılmasına,    
 
KARAR NO 94: Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. Maddesi hükümlerine göre; Teknik Hizmetler Sınıfı 8 Derece Kimyager Kadrosunun iptal edilerek yerine Teknik Hizmetler Sınıfı 8 Derece Mimar Kadrosunun İhdasına,
KARAR NO 95: 5393 sayılı Belediye Kanununun 85/b ve 237 sayılı Taşıt Kanunun hükümlerine göre, Belediyemize ait;  DOÇ Marka Cenaze aracı, 17 EH 055 plakalı BMC kamyonet ve 1987 model iş makinesinin hurdaya ayrılarak, satılmasına,
KARAR NO 96: İlçemiz Fatih Mahallesi, İzmir Yolu Asfaltı Üzeri Küme Evleri No:3/3 adresinde, 23 ada, 14 parselde kayıtlı taşınmaza Şarap imalathanesi tesisi açmak isteyen ASBOS Tarımsal Üretim San. Ve Tic. A.Ş. firmasına ait işyerine “Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ve Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümleri göz önüne alınarak talep edilen “Kanalizasyon bağlantı izin belgesinin ücreti tahsil edildikten sonra düzenlenerek verilmesine,
KARAR NO 97: İlçemiz şehir içi kanalizasyon şebekesi inşaatının 2. Kademe inşaatı ihalesinin yapılması için İlbank A.Ş. ye ihale yapma, denetim ve kontrollük yetkisinin verilmesine, bu amaçla bankanın hazırladığı matbu meclis kararının Başkan ve Katip üyelerce imzalanmasına, gerekli işlemleri yapmaya, protokolleri imzalamaya Belediye Başkanı Mehmet Ünal ŞAHİN’ e yetki verilmesine,
KARAR NO 98: 5393 sayılı Belediye Kanununun 61. maddesi hükümlerine göre hazırlanan 2018 mali yılı taslak bütçesi, yine aynı Kanunun 62. maddesi hükümlerine göre Başkanlıkça 18.09.2017 tarih ve 3120 sayılı yazı ekinde encümene havale edilmiş, Encümence de raporu hazırlanarak 18.09.2017 tarih ve 119 sayılı kararı ile meclisimize sunulmuş olup, 07.04.2017 tarih ve 34 sayılı meclis kararı ile oluşturulan Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilerek, 2018 mali yılı taslak bütçesinin komisyon tarafından incelenmesi, komisyonca hazırlanacak rapor doğrultusunda karara bağlanması gerektiğinden, Meclisimizce yapılan müzakereler sonucunda 2018 mali yılı bütçesinin plan ve bütçe komisyonuna havalesine, Komisyona 13 Kasım 2017 Pazartesi gününe kadar süre verilmesine, Meclisin II. Oturumunun 13.11.2017 Pazartesi saat 14,00 da aynı yerde yapılmasına, 
KARAR NO 99: 2018 mali yılında uygulanacak ücret tarifelerinin meclis tarafından belirlenmesi için gerekli maliyet hesaplarının, piyasa araştırmalarının yapılması amacı ile tarifelerin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesine göre plan bütçe komisyonuna havalesine, komisyona 13.11.2017 tarihine kadar süre verilmesine, Meclisin II. Oturumunun 13.11.2017 Pazartesi saat 14,00 da aynı yerde yapılmasına, 
KARAR NO 100: 5393 sayılı Belediye Kanununun 68. Maddesi hükümlerine göre; Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Uygulamaları Genel Müdürlüğünün ihaleye çıkması için, 1.500.000,00- TL. İlbank A.Ş. ye veya devlet bankalarına borçlanma yapılmasına, borçlanma ile ilgili matbu kararların başkan ve katip üyelerce imzalanmasına, borçlanma işlemlerini yapmaya, ilgili protokolleri imzalamaya, Belediye Başkanına yetki verilmesine, borçlanma ile ilgili 68. Maddeye göre gerekli izinlerin alınmasına,
KARAR NO 101: 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesi hükümlerine göre; Bulgaristan Cumhuriyeti, Kırcali İli, Kirkovo İlçesi, Dülitsa/Ayvacık Köyü Muhtarlığının yardım taleplerinin karşılanabilmesi için mahallinde tespit yapılması amacı ile;  Belediye Başkanı Mehmet Ünal ŞAHİN, Başkan Yardımcısı Niyazi GÜLER, Mühendis Serdal USTA, Mühendis Çağrı ARISOY, Mühendis Alper ESENKUL, Şoför Hasan CAN ın, Bulgaristan Cumhuriyeti, Kırcali İli, Kirkovo İlçesi, Dülitsa/Ayvacık Köyüne gitmek ve gerekli tespitleri yapmak üzere görevlendirilmelerine, 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre; yol + yevmiye’lerinin Belediye bütçesinden karşılanmasına,  
KARAR NO 102: İlçemiz Ümmühan Mahallesi, 63 ada, 26 parselde 7924,32 m2, 28 parselde 20280,43 m2, 33 parselde 789,87 m2, 36 parselde 7506,12 m2, 39 parselde 2204,88 m2 ve 42 parselde 7096,97 m2 miktarında toplam 45802,59 m2 miktarındaki, Mehmet ÇAKAROĞLU, Mevlide Meliha ÇAKAROĞLU, Hüseyin ÇAKAROĞLU, Halil ÖZERDEN, Baise ÖZERDEN, Pakize KÜÇÜK, Fatma Zişan ÖZLER, Mehtap ÇANKIRI adlarına kayıtlı taşınmazlar, Yeni yapılan Ayvacık Devlet Hastanesi önünde uzunlamasına bir arazi olup, inşaat hakkı bulunmamaktadır. Taşınmazın Belediyemiz park, otopark, yeşil alan, hizmet birimi vb. hizmetleri ile Hükümet Konağı,İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü gibi kamu kurumları için hizmet binası yapılması amacı ile kullanılacağından, taşınmazların kamulaştırılması kamunun yararına olacağından, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 5. Maddesi a-3. Bendi hükümlerine göre kamu yararı kararı alınmasına, oy birliğiyle karar verilerek toplantı sona erdirildi.
 
 Mehmet Ünal ŞAHİN                       Münevver ERDEM YAŞAR            İbrahim SEZGİN      
Başkan                                               Kâtip Üye                                   Kâtip Üye
                                              
 
 
 
 

DEVAMI

Başkanımız

baskan
Mehmet Ünal ŞAHİN
Ayvacık Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

Foto Galeri

  • AYVACIK GALERİ
  • BELEDİYE GALERİ

Videolar

  • Ayvacık Belediyesi 2018 Tanıtım Filmi
  • Tarihin Başlangıçı Ayvacık Belgeseli
  • Ayvacıktaki depremzedelerin evleri yapılmaya başlandı...
  • 2017 03 09 ÇANAKKALE AYVACIK DEVE GÜREŞLERİ 1 PART