Ayvacık Belediyesi

Ayvacık Belediyesi 01.12.2015 tarihli meclis kararları

Belediye Meclis Kararları

Ayvacık Belediyesi 01.12.2015 tarihli meclis kararları

Belediyemiz meclisi 5393 sayılı belediye kanunun 21'nci maddesi hükümlerine göre başkanlıkça hazırlanan ve 26.11.2015 tarih ve 3631 sayılı yazı ile tebliğ edilen 2015 aralık ayı meclis toplantısına ait gündem konularının görüşülmesi için meclisimiz Belediye meclis toplantı salonunda ,Belediye Başkanı Mehmet Ünal ŞAHİN başkanlığında ,üyeler Münevver ERDEM YAŞAR,İbrahim SEZGİN,Nazmi TOK,Mustafa TOK,Muharrem ŞAHİN ve Nutettin ÇELEN' den müteşekkil toplanarak aşagıdaki kararları almıştır.
 
KARAR NO 111:İmar komisyon raporu;
 
1-PİN;UİP-1831.57 kodlu,ilçemiz,Fatih mahallesi,Çamaltı sokak,229 ada 170 parselde Hüseyin ÇOLAK adına kayıtlı parselin imar durumu aylık bahçeli nizam 4(dört)kat konut alanı task ;0.35 ve kaks ;1.40 emsal yapılaşma koşulludur.Kat adetinin  4 kattan 2 kata indirilerek imar durumunun ayrık bahçeli nizam 2 kat konut taks ;0.35 ve kaks ;0.70 yapılanma koşullu ve kadastral mülkiyet durumuna göre yapılaşmaya müsade olacak şekilde imar planında gerekli tadilatın yapılmasını .
 
2-PİN;UİP-1861.58 kodlu ilçemiz Fatih Mahallesi Atatürk caddesi 229 ada 178 parselde Mustafa ONARAN adına kayıtlı parselin imar durumu ayrık bahçeli nizam 4 kat konut yapılanma koşulludur.İmar durumunun zemin katında asma katlı iş yeri olacak ticaret artı konut taramasının yapılmasına ve bitişiğindeki çıkmaz yoldan bahçe çekmesinin 3 metre bırakılmasına .
 
3-PİN;UİP-1861,59 kodlu ilçemiz Hamdibey Mahallesi Kayışpınar sokak 138 ada 30 parselde Sabiha VAROL adına kayıtlı parselin imar durumu bitişik nizam 4 kat konut yapılanma koşulludur.parselin zenin katında iş yeri olacak şekilde ticaret taramasının yapılmasına imar durumunun bitişik nizam 4 kat ticaret artı konut yapılanma koşullu olacak şekilde imar planında gerekli tadilatın yapılmasına .
 
4-PİN;UİP-1861,60 kodlu ilçemiz Ümmühan Mahallesi Tok caddesi 147 ada 12 parselde Cahit ÇAKAN adına kayıtlı taşınmazın imar durumu bitişik nizam 4 kat ticaret artı konut yapılanma koşulludur.parselin arka bahçe çekme mesafesinin 3 metre bırakılacak şekilde imar planında gerekli tadilatın yapılmasına.
 
5-PİN;UİP_1861,61 kodlu ilçemiz Ümmühan mahallesi gelincik sokak 313 ada 1 ve 2 parsellerde Akıncı Yıldız inşaat adına kayıtlı taşınmazların imar durumu ayrık bahçeli nizam 5 kat konut yapılanma koşulludur.İki parseli birleştirerk tek tapu olacak şekilde blok nizam yapılaşmaya zemin katında iş yeri olacak şekilde ticaret taramasının yapılmasına emsalinin %35 den %40 çıkarılmasına bahçe çekme mesafesinin ön bahçe 5 metre yan bahçe 3 metre arka bahçe 6,25 metre olacak şekilde imar planına işlenmesin emsal artşından kaynaklı yeşil alan ihtiyacının yeşil alan kamulaştırılmasında kullanılmak üzere kamulaştırma bedelinin alınmasına 28.11.2013 tarihinde onaylanmış jeolojik ve jeo teknik etüt rapororların parsel bazında detaylı olarak yeniden yapılarak dosyasına eklenmesi uygun görülmüş olup imar planında bu şekilde gerekli tadilatın yapılmasına.
 
6-PİN,UİP-1861,62 kodlu ilçemiz Ümmühan Mahallesi edremit caddesi 101 ada 7,8,11 ve 12 parseller ile ilgili 07.08.2015 tarih ve 70 sayılı meclis kararı ile onaylanan imar plan tadilat dosyasının çevre ve şehircilik il müdürlüğünün 16.10.2015 tarih ve 8025 sayılı yazı gereği uygun görülmediği anlaşılmış ve Çevre şehircilik il müdürlüğünün önerdiği şekilde İmar planında yeniden tadilat yapılarak imar durumunun ada bazında bitişik nizam yapılaşmaya ön bahçe çekme mesafelerinin 5 metrer olarak plana işlenmesine ve 101 ada 7,8,11 ve 12 parsellerin zemin katında iş yeri olacak şekilde ticaret taramasının yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

Ayvacık Belediyesi 05-09-2017 Meclis Karar Özet

AYVACIK BELEDİYE MECLİSİNİN 05.09.2017 TARİH VE 76, 77 VE 78 SAYILI KARAR ÖZETLERİDİR.
 
Belediyemiz meclisi 5393 sayılı Belediye kanununun 21’inci maddesi hükümlerine göre başkanlıkça hazırlanan ve 25.08.2017 tarih ve 2777 sayılı yazı ile tebliğ edilen 2017 Eylül ayı meclis toplantısına ait gündem konularının görüşülmesi için meclisimiz Belediye meclis toplantı salonunda, Belediye Başkanı Mehmet Ünal ŞAHJİN başkanlığında, üyeler;  Nazmi TOK, Recep ŞAHİN, İbrahim SEZGİN, Muharrem ŞAHİN ve Halil İbrahim ÇELİK’ ten müteşekkil toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
 
KARAR NO 76: İmar Komisyon raporu;
 
1-         İlçemiz, Ümmühan Mahallesi, Kocakuyu Sokak’ ta İsmail KARABULUT adına kayıtlı, 154 ada, 1 parselde bulunan taşınmaz Belediyemiz onanlı imar planlarında 30L-4D paftasında kalmaktadır. Parselin imar planına göre 235 m2 si yeşil alanda, 285 m2 si de imar yolunda kalmaktadır. Söz konusu parselde yol ve yeşil alandan geriye vatandaşa ait bir yer kalmadığından parselin tamamının kamulaştırılmasına,
 
KARAR NO 77: 5393 sayılı Belediye Kanununun 81. maddesi hükümlerine göre, Yuvarlak İki sütun, üst bölümünde Ayvacık Belediyesi, Alt bölümde 1876 kuruluş yılı yazılı ve bu tarihin iki tarafında Sarı renkte Ayva, Siyah renkte Zeytin resimleri, Ortası Turuç ren üzerine Beyaz Ayvacık Belediyesinin Baş harflari ve tarihi sütün ile halı motifinin yer aldığı amblemin seçilerek kararımızın kesinleşmesinden itibaren bu amblemin (Logo) kullanılmasına, resmi kurumlara gerekli bildirimlerin yapılmasına, Amblemin tescil ettirilmesine,
 
 KARAR NO 78 : 5393 sayılı Belediye Kanununun 85/b maddesi hükümlerine göre, Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mezarlıklar Daire Başkanlığı Mezarlıklar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ait 34 VY 9450 plakalı morg aracının satın alınmasına,  oy birliğiyle karar verilerek toplantı sona erdirildi.
 
Mehmet Ünal ŞAHİN                       Münevver ERDEM YAŞAR            İbrahim SEZGİN      
          Başkan                                                  Kâtip Üye                               Kâtip Üye
                                                            (Toplantıya Katılmadı)

 
 
 
 

DEVAMI

Ayvacık Belediyesi 04-08-2017 Meclis Karar Özeti

AYVACIK BELEDİYE MECLİSİNİN
04.08.2017 TARİH VE 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, ve 75 SAYILI KARAR ÖZETLERİDİR.
 
Belediyemiz meclisi 5393 sayılı Belediye kanununun 21’inci maddesi hükümlerine göre başkanlıkça hazırlanan ve 27.07.2017 tarih ve 2170 sayılı yazı ile tebliğ edilen 2017 Ağustos ayı meclis toplantısına ait gündem konularının görüşülmesi için meclisimiz Belediye meclis toplantı salonunda, Belediye Başkanı Mehmet Ünal ŞAHJİN başkanlığında, üyeler; Münevver ERDEM YAŞAR, Nazmi TOK, Recep ŞAHİN, İbrahim SEZGİN, Mustafa TOK, Muharrem ŞAHİN,  Şerife TÜRKER ve Halil İbrahim ÇELİK’ ten müteşekkil toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
 
KARAR NO 66: İmar Komisyon raporu;
 
1-      PİN:NİP-27232 ve PİN:UİP-27233 kodlu, Belediyemiz Mücavir Alan sınırlarında bulunan, İlçemiz, Ahmetçe Köyü, 288 ada, 122 nolu parselde Özgür GENLİ adına kayıtlı taşınmaz için hazırlatılan ekoturizm amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının onaylanmasına,
 
2-      PİN:UİP-1861,111 kodlu, İlçemiz, Ümmühan Mahallesi, 143 ada, 14, 15, 16 ve 17 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazlar 09/06/2006 tarih ve 25 sayılı Meclis Kararı ile otopark olarak planlanmıştır. Bahse konu taşınmazların Otopark amaçlı kamulaştırılmalarına,
 
KARAR NO 67: 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi hükümlerine göre, İlçemiz Hamdibey Mahallesinde eski İtfaiye binası yeri sıcak asfalt ile düzenlenmiş yerde düğün eğlenceleri, bu taşınmazın karşısında da Belediyemizce satın alınan taşınmaz üzerinde de düğün yemeği verilmesi halinde günlük 50,00-TL ücret alınmasına,
 
KARAR NO 68 : 21 Eylül 2017 tarihinde İlçemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıldönümü kutlama törenlerinin kutlama komitesinin kararı doğrultusunda kutlanması, program dahilinde Ulusal ve Uluslararası yarışmalar düzenlenmesi, konserler, sergiler vb. etkinlikler düzenlenmesine, programlar dahilinde gerekli olan hizmet alımlarının yapılması, ses ve müzik sistemlerinin yaptırılması, sanatçı tutulması, kutlama törenleri çerçevesinde dış Ülkelerden İlçemize gelen misafirlerin iaşe ve konaklama, ulaşımlarının sağlanmasına, 
 
KARAR NO 69: Belediyemizce ve İlbank A.Ş. ye İlçe merkezi ve mücavir alanların imar planları yeniden yapılmakta ve sayısal olarak imar planlarımız hazırlanmaktadır. Bu hazırlanan planlar uygulamaya geçtikten sonra en az hata ile modern bir şehir planlaması yapılabilmesi amacı ile gelişen ve değişen Kanun, Yönetmelik vb. her türlü hukuki bilgiye sahip, konusunda uzman bir gruptan hizmet alınmasına, Belediyemizin imar uygulamalarının denetlenmesine, gerektiğinde imar uygulamaları ile ilgili bu gruptan görüş alınmasına, 
 
KARAR NO 70: 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/p ve 74. Maddeleri hükümleri doğrultusunda, Bulgaristan Cumhuriyeti, Kırcali İli, Kirkovo İlçesi, Dülitsa/Ayvacık Köyü Muhtarlığının 20.07.2017 tarih ve 1235 sayı ile kayıt altına alınan dilekçesinde belirtildiği üzere; Spor Sahası, Camii tadilatı, Morg ünitesi ve oyun alanı gibi yardım taleplerinin Belediyemiz bütçesi ölçüsünde karşılanmasına,
 
KARAR NO 71: 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesi hükümleri doğrultusunda, Belediyemiz ve İlçe Tapu Müdürlüğü arasında protokol imzalanmasına, protokolün imzalanması için Belediye Başkanı Mehmet Ünal ŞAHİN e yetki verilmesine, Protokol tarihinden önceki tüm projelerin dijital ortama aktarılması için Belediyemizce hizmet alımı yapılmasına, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün kabul etmesi halinde hizmet alımı ihalesini yapmak üzere bu kuruma ihale yapma yetkisi verilmesine, Protokol tarihinden sonraki projelerin dijital ortama aktarılması için gerekli çalışmaların yapılmasına,
 
KARAR NO 72: İlçemiz Ümmühan Mahallesi, Kocakuyu Sokakta, 154 ada, 1 parselde, 519,00 m2 miktarındaki arsa vasıflı taşınmaz, Belediyemiz mevcut onanlı imar planına göre imar yolunda ve bir kısmı da dere yatağında kaldığından taşınmazın kamulaştırılması talebinin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi hükümlerine göre imar komisyonuna havalesine,
 
KARAR NO 73: 5393 sayılı Belediye Kanununun 85/b maddesi hükümlerine göre, Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı 12.05.2017 tarih ve 500 sayılı kararı ile bedelsiz olarak Man marka 1999 model bir adet Otobüsün alınmasına, Devir işlemlerinin yapılması için Belediyemiz personeli Volkan SONER in görevlendirilmesine,
 
KARAR NO 74 : 5393 sayılı Belediye Kanununun 14/b maddesi hükümlerine göre, 2017 – 2018 sezonu için Ayvacık Ümmühan Hatun Spor Kulübüne 25000,00-TL ve Ayvacık Belediye Spor Kulübüne 25000,00-TL nakdi yardım yapılmasına,
 
KARAR NO 75 : Venedik/Verona Belediye Başkanlığının daveti üzerine; 06 – 11 Eylül 2017 tarihleri arasında 6 gün 5 gece olarak düzenlenen, İtalya imar, şehircilik ve Belediye Hizmetleri inceleme ve tekti gezisine (Venedik, Floransa ve Rama) Belediye Başkanımız Mehmet Ünal ŞAHİN ve Belediye meclis üyelerimiz Münevver ERDEM YAŞAR, İbrahim SEZGİN, Recep ŞAHİN, Nazmi TOK, Mustafa TOK, Muharrem ŞAHİN, Şerife TÜRKER ve Halil İbrahim ÇELİK  olmak üzere Belediyemizden 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre; yol + yevmiye’lerinin Belediye bütçesinden karşılanmak üzere görevli olarak gönderilmelerine,  oy birliğiyle karar verilerek toplantı sona erdirildi.
 
Mehmet Ünal ŞAHİN                       Münevver ERDEM YAŞAR            İbrahim SEZGİN      
         Başkan                                               Kâtip Üye                                 Kâtip Üye

 
 
 
 

DEVAMI

Başkanımız

baskan
Mehmet Ünal ŞAHİN
Ayvacık Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

Foto Galeri

  • AYVACIK GALERİ
  • BELEDİYE GALERİ

Videolar

  • Ayvacıktaki depremzedelerin evleri yapılmaya başlandı...
  • 2017 03 09 ÇANAKKALE AYVACIK DEVE GÜREŞLERİ 1 PART
  • AYVACIK KAPILARINI TARİH VE DOĞASEVERLERE AÇIYOR
  • Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal ŞAHİN Röportajı