Ayvacık Belediyesi

AYVACIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Belediyemizden Duyurular

AYVACIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

ÇANAKKALE/AYVACIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
 
  5393 sayılı Belediye Kanununun 49'uncu maddesi hükümlerine göre kadro karşılığı tam zamanlı sözleşmeli personel alınacaktır.
 
 
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILACAK KADRONUN
 
SINIFI ÜNVANI ADEDİ ARANAN ŞARTLAR
T.H. Mimar 1 Mimarlık bölümü lisans mezunu olmak.
 
 
ARANAN DİĞER ŞARTLAR:
            Yukarıda belirtilen şartlara ilaveten;
            1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
            2. Görevini devamlı yapmasına engel olacak sağlık problemi olmamak.
            3. Başka bir kurumda sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak.
            4. Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak,
            5. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
            6. Mesleğinde en az 3 (üç) yıl tecrübesi olmak, (SGK döküm belgesini ibraz etmek)
            7. İmar Kanunu ve yürürlükteki ilgili imar mevzuatlarına, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile mimari proje çizimine hakim ve diğer yapı projelerini okuyabilen, Autocad ve benzeri çizim programlarını, 3 boyutlu modelleme programlarını aktif olarak kullanabilir olmak,
 
BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER:
            1. Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya onaylı fotokopisi,
            2. Nüfus Cüzdanı ve sürücü belgesi fotokopisi,
            3. Yerleşim yeri belgesi.
            4. Özgeçmiş(CV),
            5. Sağlık raporu ve adli sicil belgesi
            6. Erkek adaylar için askerlikle ilgili durumunu gösterir belge,
            7. Kamu haklarından mahrum bulunmadığına ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A-5'inci maddesinde belirtilen suçlardan mahkûm olmadığına dair beyanı,
            8. Mesleğinde en az 3 (üç) yıl tecrübesi olduğuna dair belge(SGK döküm belgesi),
            9. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu (fotoğraflı 3 suret),
            10. Başka bir kurumda sözleşmeli olarak çalışmadığına dair beyanı,
            11. 2 Adet vesikalık fotoğraf,
 
            (Adayların başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılmaz. Göreve başlatılmış olsalar dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyusunda bulunulacaktır.)
 
BAŞVURU:
            Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adaylar, başvuru sırasında istenilen belgeler ile birlikte 22.01.2018 Pazartesi günü saat 17.00’a kadar Ayvacık Belediye Başkanlığına şahsen müracaat edeceklerdir. (üçüncü şahıslar eliyle, faks, posta veya elektronik posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)
 
SINAV:
            Adaylar sözlü mülakata tabi tutulacaklardır. (Sözlü mülakat tarihi: 23.01.2018 Saat 14.00)
 
 
Mehmet Ünal ŞAHİN
Belediye Başkanı

KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

Taşaron işçiler sınav sonucu

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMI SÖZLEŞMELERİ KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILMAKTA OLAN İŞÇİLERİN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA VEYA MAHALLİ İDARE ŞİRKETLERİNDE İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇİRİLMESİNE İLİŞKİN 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN GEÇİCİ 24'ÜNCÜ MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARINA DAİR TEBLİĞİN 38 VE 39 UNCU MADDELERİ GEREĞİ OLUŞTURULAN SINAV KURULUNCA YAPILAN UYGULAMA SINAVI DEĞERLENDİRME SONUÇ RAPORU
 
S.NO ADI SOYADI T.C.KİMLİK NO İŞGAL ETTİĞİ GÖREV EĞİTİM DURUMU UYGULAMA SINAV SONUCU
1 TUNA  DOĞAN 47*******80 Halkla İlişkiler Hizmetleri ÖNLİSANS BAŞARILI
2 AYKUT BİLİR 14*******32 Halkla İlişkiler Hizmetleri LİSANS BAŞARILI
3 REMZİYE KUL 31*******36 Halkla İlişkiler Hizmetleri LİSE BAŞARILI
4 MERAL ÇAKIR 21*******58 Halkla İlişkiler Hizmetleri ÖNLİSANS BAŞARILI
5 İSMAİL  ORAN 37*******62 Fen İşleri Hizmetleri ÖNLİSANS BAŞARILI
6 ÖZGÜR LALE 32*******04 Fen İşleri Hizmetleri LİSE BAŞARILI
7 İSHAK  YETİM 20*******40 Fen İşleri Hizmetleri LİSE BAŞARILI
8 MUSTAFA EKEN 13*******14 Fen İşleri Hizmetleri LİSE BAŞARILI
9 RECAİ YILMAZ 14*******36 Fen İşleri Hizmetleri İLKOKUL BAŞARILI
10 NEVZAT CAN 13*******90 Fen İşleri Hizmetleri İLKOKUL BAŞARILI
11 NECDET  ERDEM 13*******88 Fen İşleri Hizmetleri İLKOKUL BAŞARILI
12 ENGİN DURMAZ 29*******68 Fen İşleri Hizmetleri ORTAOKUL-İLKÖĞRETİM BAŞARILI
13 İLYAS ÇOLAK 21*******16 Fen İşleri Hizmetleri İLKOKUL BAŞARILI
14 İLYAS ARSLAN 13*******32 Fen İşleri Hizmetleri İLKOKUL BAŞARILI
15 MUSTAFA ÖLMEZ 37*******74 Fen İşleri Hizmetleri ORTAOKUL-İLKÖĞRETİM BAŞARILI
16 ÇAĞATAY YAVAŞ 14*******56 Fen İşleri Hizmetleri LİSE BAŞARILI
17 EMRE AKYEL 32*******24 Fen İşleri Hizmetleri ORTAOKUL-İLKÖĞRETİM BAŞARILI
18 İSMAİL  AVSEREN 14*******82 Fen İşleri Hizmetleri İLKOKUL BAŞARILI
19 EMİN ÇEVİK 31*******94 Fen İşleri Hizmetleri İLKOKUL BAŞARILI
20 TAYFUN KESKİN 28*******16 Fen İşleri Hizmetleri LİSE BAŞARILI
21 ERKAN  GÜNGÖR 25*******42 Fen İşleri Hizmetleri İLKOKUL BAŞARILI
22 AHMET ÇELİK 19*******00 Fen İşleri Hizmetleri İLKOKUL BAŞARILI
23 HASAN  CAN 21*******24 Fen İşleri Hizmetleri İLKOKUL BAŞARILI
24 MURAT TUNÇ 10*******50 Fen İşleri Hizmetleri ORTAOKUL-İLKÖĞRETİM BAŞARILI
25 HALİL İBRAHİM GÜVENDER 30*******24 Fen İşleri Hizmetleri LİSE BAŞARILI
26 BAYRAM TEKEBAŞ 19*******48 Fen İşleri Hizmetleri ORTAOKUL-İLKÖĞRETİM BAŞARILI
27 NECMİ CEYLAN 19*******72 Fen İşleri Hizmetleri LİSE BAŞARILI
28 TARIK GÜLER 20*******02 Fen İşleri Hizmetleri ÖNLİSANS BAŞARILI
29 ALİ OSMAN ERİŞEN 14*******96 Su Hizmetleri LİSE BAŞARILI
30 ÇİĞDEM KOCAMAN 10*******04 Su Hizmetleri ÖNLİSANS BAŞARILI
31 SERDAR AKÇİN 29*******48 Deniz Hizmetleri LİSE BAŞARILI
32 GÖKHAN  EROĞUL 33*******70 Deniz Hizmetleri LİSE BAŞARILI
             
20/11/2017 tarihli ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127'nci maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 ve geçici 24'üncü maddelerinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarında 04/01/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılanların sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin usul ve esaslar kapsamında, Ayvacık Belediye Başkanlığının 05.03.2018 tarih ve 1121 sayılı yazısı ile oluşturulan Sınav Kurulumuzca 14.03.2018 Çarşamba günü saat 14.00 da Belediyemiz hizmet binası zemin katındaki Belediye Toplantı Salonunda yapılan yoklama sonrası ilgililerin görev yerlerinde yapılan uygulama sınavları neticesinde sınava katılan 32 (otuz iki) personelinde uygulama sınav sonucunda başarılı olduğu sınav kurulumuzca oy birliği ile tespit edilmiş olup, iş bu sınav sonuç tutanağı tarafımızca imza altına alınmıştır. 14.03.2018

DEVAMI

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi Kutlama Mesajı

DEVAMI

Başkanımız

baskan
Mehmet Ünal ŞAHİN
Ayvacık Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

Foto Galeri

  • AYVACIK GALERİ
  • BELEDİYE GALERİ

Videolar

  • Ayvacık Belediyesi 2018 Tanıtım Filmi
  • Tarihin Başlangıçı Ayvacık Belgeseli
  • Ayvacıktaki depremzedelerin evleri yapılmaya başlandı...
  • 2017 03 09 ÇANAKKALE AYVACIK DEVE GÜREŞLERİ 1 PART