Ayvacık Belediyesi

AYVACIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Belediyemizden Duyurular

AYVACIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

ÇANAKKALE/AYVACIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
 
  5393 sayılı Belediye Kanununun 49'uncu maddesi hükümlerine göre kadro karşılığı tam zamanlı sözleşmeli personel alınacaktır.
 
 
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILACAK KADRONUN
 
SINIFI ÜNVANI ADEDİ ARANAN ŞARTLAR
T.H. Mimar 1 Mimarlık bölümü lisans mezunu olmak.
 
 
ARANAN DİĞER ŞARTLAR:
            Yukarıda belirtilen şartlara ilaveten;
            1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
            2. Görevini devamlı yapmasına engel olacak sağlık problemi olmamak.
            3. Başka bir kurumda sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak.
            4. Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak,
            5. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
            6. Mesleğinde en az 3 (üç) yıl tecrübesi olmak, (SGK döküm belgesini ibraz etmek)
            7. İmar Kanunu ve yürürlükteki ilgili imar mevzuatlarına, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile mimari proje çizimine hakim ve diğer yapı projelerini okuyabilen, Autocad ve benzeri çizim programlarını, 3 boyutlu modelleme programlarını aktif olarak kullanabilir olmak,
 
BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER:
            1. Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya onaylı fotokopisi,
            2. Nüfus Cüzdanı ve sürücü belgesi fotokopisi,
            3. Yerleşim yeri belgesi.
            4. Özgeçmiş(CV),
            5. Sağlık raporu ve adli sicil belgesi
            6. Erkek adaylar için askerlikle ilgili durumunu gösterir belge,
            7. Kamu haklarından mahrum bulunmadığına ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A-5'inci maddesinde belirtilen suçlardan mahkûm olmadığına dair beyanı,
            8. Mesleğinde en az 3 (üç) yıl tecrübesi olduğuna dair belge(SGK döküm belgesi),
            9. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu (fotoğraflı 3 suret),
            10. Başka bir kurumda sözleşmeli olarak çalışmadığına dair beyanı,
            11. 2 Adet vesikalık fotoğraf,
 
            (Adayların başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılmaz. Göreve başlatılmış olsalar dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyusunda bulunulacaktır.)
 
BAŞVURU:
            Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adaylar, başvuru sırasında istenilen belgeler ile birlikte 22.01.2018 Pazartesi günü saat 17.00’a kadar Ayvacık Belediye Başkanlığına şahsen müracaat edeceklerdir. (üçüncü şahıslar eliyle, faks, posta veya elektronik posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)
 
SINAV:
            Adaylar sözlü mülakata tabi tutulacaklardır. (Sözlü mülakat tarihi: 23.01.2018 Saat 14.00)
 
 
Mehmet Ünal ŞAHİN
Belediye Başkanı

KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

10 Ağustos Zafer Bayramı

DEVAMI

  AYVACIK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR. ( İlçemiz Ümmühan Mahallesi, Gemedere çayı mevkiinde bulunan çöplüğün atıklarının ekonomiye kazandırılması işi)

 
AYVACIK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

 
1- İlçemiz Ümmühan Mahallesi, Gemedere çayı mevkiinde bulunan çöplüğün atıklarının ekonomiye kazandırılması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre yapılacak açık teklif usulü ihale ile 1 (bir) yıllığına kiraya verilecektir.
2- İhale 13 Ağustos 2018 Pazartesi günü saat 14.30’da Belediyemiz toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.
3- Çöplük ihaleye yıllık 20.500,00-TL+KDV bedel üzerinden çıkarılmış olup, ihale geçici teminatı 615,00-TL ihale ek geçici teminatı ise 10.250,00-TL dir.
4. İhale şartnamesi Ayvacık Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir.
5. İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyemize en geç 13.08.2018 günü saat 14.00'e kadar ihale geçici teminatını yatırarak, kimlik, ikametgâh belgesi ve bir dilekçe ile müracaatları yeterlidir.
6. İhaleye bizzat iştirak şarttır. Posta ile katılımlar kabul edilmez.                      
İlan Olunur.
 

DEVAMI

Başkanımız

baskan
Mehmet Ünal ŞAHİN
Ayvacık Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

Foto Galeri

  • AYVACIK GALERİ
  • BELEDİYE GALERİ

Videolar

  • Ayvacık Bölgesinin Yöresel Ürünleri Tanıtıldı
  • 2018 Mart Ayvacık Panayırı
  • Ayvacık Belediyesi 2018 Tanıtım Filmi
  • Tarihin Başlangıçı Ayvacık Belgeseli