Ayvacık Belediyesi

AYVACIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Belediyemizden Duyurular

AYVACIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

ÇANAKKALE/AYVACIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
 
  5393 sayılı Belediye Kanununun 49'uncu maddesi hükümlerine göre kadro karşılığı tam zamanlı sözleşmeli personel alınacaktır.
 
 
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILACAK KADRONUN
 
SINIFI ÜNVANI ADEDİ ARANAN ŞARTLAR
T.H. Mimar 1 Mimarlık bölümü lisans mezunu olmak.
 
 
ARANAN DİĞER ŞARTLAR:
            Yukarıda belirtilen şartlara ilaveten;
            1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
            2. Görevini devamlı yapmasına engel olacak sağlık problemi olmamak.
            3. Başka bir kurumda sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak.
            4. Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak,
            5. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
            6. Mesleğinde en az 3 (üç) yıl tecrübesi olmak, (SGK döküm belgesini ibraz etmek)
            7. İmar Kanunu ve yürürlükteki ilgili imar mevzuatlarına, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile mimari proje çizimine hakim ve diğer yapı projelerini okuyabilen, Autocad ve benzeri çizim programlarını, 3 boyutlu modelleme programlarını aktif olarak kullanabilir olmak,
 
BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER:
            1. Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya onaylı fotokopisi,
            2. Nüfus Cüzdanı ve sürücü belgesi fotokopisi,
            3. Yerleşim yeri belgesi.
            4. Özgeçmiş(CV),
            5. Sağlık raporu ve adli sicil belgesi
            6. Erkek adaylar için askerlikle ilgili durumunu gösterir belge,
            7. Kamu haklarından mahrum bulunmadığına ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A-5'inci maddesinde belirtilen suçlardan mahkûm olmadığına dair beyanı,
            8. Mesleğinde en az 3 (üç) yıl tecrübesi olduğuna dair belge(SGK döküm belgesi),
            9. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu (fotoğraflı 3 suret),
            10. Başka bir kurumda sözleşmeli olarak çalışmadığına dair beyanı,
            11. 2 Adet vesikalık fotoğraf,
 
            (Adayların başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılmaz. Göreve başlatılmış olsalar dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyusunda bulunulacaktır.)
 
BAŞVURU:
            Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adaylar, başvuru sırasında istenilen belgeler ile birlikte 22.01.2018 Pazartesi günü saat 17.00’a kadar Ayvacık Belediye Başkanlığına şahsen müracaat edeceklerdir. (üçüncü şahıslar eliyle, faks, posta veya elektronik posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)
 
SINAV:
            Adaylar sözlü mülakata tabi tutulacaklardır. (Sözlü mülakat tarihi: 23.01.2018 Saat 14.00)
 
 
Mehmet Ünal ŞAHİN
Belediye Başkanı

KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

Temizlik Görevlisi Alım İşi

İLAN METNİ:
 
            Belediyemiz bünyesinde geçici işçi statüsünde çalıştırılmak üzere İŞKUR sayfasında 3 (üç) adet temizlik görevlisi alımı için vermiş olduğumuz iş ilanına başvuru sayısı, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12'nci Maddesi 2'nci Fıkrası "Kamu kurum ve kuruluşlarınca, sınava alınacak asıl adayların listesi; a) Kurumun gönderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle, açık iş sayısının dört katı,(4) olarak kura çekimi sonucu belirlenir." hükmü gereği açık iş sayısının 4 (dört) katından daha az olduğu için noter kurası yerine aşağıda belirtilen yer ve zamanda mülakat yapılacaktır. Başvuruda bulanan hak sahiplerine ilanen duyurulur.
 
Mülakat Yeri: Belediyemiz Hizmet Binasında Bulunan Toplantı Salonu
Mülakat Tarihi:25 Mart 2019 Pazartesi
Mülakat Saati:14.00
 
 
 

DEVAMI

3 MART AYVACIK BELEDİYESİ DEVE GÜREŞİ FESTİVALİ

Ayvacık Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Ünal Şahin'in himayesinde gerçekleştireceğimiz Ayvacık Belediyesi Deve Güreşleri Festivaline tüm halkımız davetlidir. Girişler ücretsizdir.
NOT: Kişiye özel davetiye basılmamıştır.
 

DEVAMI

Başkanımız

baskan
Mehmet Ünal ŞAHİN
Ayvacık Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

Foto Galeri

  • AYVACIK GALERİ
  • BELEDİYE GALERİ

Videolar

  • Depremzedeler evlerine kavuşuyor
  • 2004 ten günümüze Ayvacık
  • Ayvacık Deve Güreşleri Festivali
  • Ayvacık Bölgesinin Yöresel Ürünleri Tanıtıldı